Новини и събития

Новости

20/09/2023
Корпоративни публикации

Всички публикации на Coface

06/07/2023
Корпоративни публикации

Проучване на плащанията в Азия 2023 г

През 2022 г. азиатските фирми възприеха по-строг подход към отложените плащания на фона на година на агресивно повишаване на лихвите, по-строги финансови условия и по-висока инфлация.
Разгледайте кои държави и сектори са по-малко засегнати сега.

Прочетете още
05/07/2023
Корпоративни публикации

Изгубени илюзии и големи очаквания в барометъра на Кофас за Q2-2023

2023 година започна с голям ентусиазъм, но по всяка вероятност няма да е годината, която повечето анализатори и инвеститори очакваха.

Прочетете прогнозите на нашите икономисти, за да разберете какво да очаквате през следващите месеци.

Прочетете още
02/06/2023
Икономически публикации

Проучване на плащанията в Китай за 2023 г.: По-кратки забавяния на плащанията, но вл

2022 г. беше белязана от значително забавяне на икономиката и строги мерки срещу Ковид в Китай. Изправен пред строги ограничения на ликвидността и мобилността, които нарушиха процесите на плащане, китайският бизнес показа по-голяма гъвкавост при отпускане на кредитни условия. Прочетете цялата ни публикация.

Прочетете още
04/05/2023
Икономически публикации

Проучване на несъстоятелността в ЦИЕ 2022

Регионът на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) претърпя значителни икономически промени през последните три години. Голямата разнородност, различните мерки за подкрепа и правните промени повлияха значително на тенденциите на несъстоятелността.

Прочетете още
28/10/2022
Икономически публикации

ЦИЕ ТОП 500 за 2021 - 14-то поредно издание 2022

COFACE ЦИЕ ТОП 500
14-ото проучване на Топ 500 на ЦИЕ дава представа за бъдещето и обобщава икономическата активност в региона за предходната година. Освен това, то описва състоянието на 500-те най-големи компании в ЦИЕ според техния оборот.

Прочетете още
06/01/2022
Корпоративни публикации

Проучване на плащанията в Полша 2023: изграждането на запаси прави забавянето на п

Грегорж Шилевич, нашият главен икономист за Централна и Източна Европа, представя своя анализ след проучването за опита на корпоративните плащания на 356 компании в Полша.

Прочетете още
11/11/2021
Икономически публикации

Кофас ЦИЕ ТОП 500 - издание 2021

Как се представиха компаниите от ЦИЕ Топ 500 по време на пандемията

13-тото издание на класацията ЦИЕ Топ 500 дава поглед върху бъдещето и обобщава икономическата активност на региона за предходната година. Освен това то показва състоянието на 500-те най-големи компании в ЦИЕ и техния оборот. Това издание отразява трудностите, породени от пандемията от Ковид-19, като показва и как компаниите се приспособиха към тази нова ситуация. През 2020 г. компаниите от ЦИЕ се приспособиха добре към новата пандемична среда, въпреки че оборотът на Топ 500-те компании спадна през 2020 г. с 3,3%. Въпреки че много от тях не биха се справили с последващи налагания на локдаун и ограничителни мерки без държавни субсидии, за други пандемията Ковид-19 беше период на печалби и просперитет.

Прочетете още
05/09/2019
Икономически публикации

Кофас Адриатика/Балкани Топ 50 - издание 2019

Адриатическите държави са малки отворени за външна търговия икономики, като по-голяма част от износа им е към региона, както и към страните от Еврозоната.

Прочетете още
05/09/2019
Икономически публикации

Кофас Прибалтика Топ 50 - издание 2019

Икономическият растеж в Прибалтика е тясно свързан с вътрешното търсене.Страните са благоприятно повлияни от ситуацията на пазара на труда, както и от ръста на инвестициите в дълготрайни активи. Независимо от това, външната среда остава изключително важна за балтийските държави. Делът на износа на стоки и услуги като процент от номиналния БВП е изключително нисък в Литва и Естония, където той е съответно 82% и 72% през изминалата година. В Латвия той е 59%, което подчертава важността на чуждите пазари.

Прочетете още
28/09/2018
Корпоративни публикации

Неплатежоспособности в Централна и Източна Европа: Добрите времена са към края си

Благоприятната икономическа среда не беше достатъчна, за да се намали неплатежоспособността на компаниите в Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Въпреки че средният ръст на БВП се ускори до 4.5%, т.е. най-високото равнище от девет години, несъстоятелностите нараснаха с 6.4%.

Прочетете още
05/09/2018
Икономически публикации

Адриатика Топ 50 - Издание 2018

Миналата година видяхме солидна икономическа активност в адриатическия / балканския регион. Това обаче не важи за всички страни. Най-големите компании в региона се възползваха от икономическия растеж и се разраснаха с внушителните 17,0%, като най-голяма печалба отбелязаха словенските компании (+ 22,6%). Въпреки това, в класацията по страни, Хърватия пое водеща роля като страна домакин за повечето компании (17). Общата нетна печалба се увеличава с 6,7% през 2017 г., а заетостта с 2,0%.

Прочетете още
05/09/2018
Икономически публикации

Прибалтика Top 50 - Издание 2018

През 2017 г. балтийските държави се възползваха от възстановяването на външното търсене. Всички страни отбелязват висок темп на растеж на износа. Въпреки това продължаващото нарастване на потреблението на домакинствата и съживяването на инвестициите направиха вътрешното търсене основна движеща сила на тези икономики. Резултатите от най-големите компании в региона подчертават това положително икономическо развитие. Общият оборот се увеличи с 9.8%. Нетните печалби също се развиха добре, като нараснаха с 25,3% за всички водещи 50 компании.

Прочетете още
05/09/2018
Икономически публикации

Кофас ЦИЕ ТОП 500 Компании - Издание 2018

Анализите показват силен и разширяващ се регион Централна и Източна Европа с намаляващи рискове през 2017 г., което също се изразява в по-високи приходи и нетни печалби на 500-те най-големи компании в региона. Конкуренцията на върха става все по-интензивна.

Прочетете още
07/09/2017
Икономически публикации

entral and Eastern Europe: Less business insolvencies despite temporary headwinds in the construction sector

Political changes in the US have caused uncertainty over the trade policies that could be implemented and the region’s vulnerability to tighter financial conditions. Since Donald Trump’s victory, the currencies of many emerging countries have fallen against the dollar. Mexico’s currency was the most greatly affected in the world, with 19 % depreciation against the USD in 2016

Прочетете още
31/08/2017
Икономически публикации

Кофас ЦИЕ Топ 500 Компании - Издание 2017

ЦИЕ ТОП 500 нарежда 500-те най-големи компании в региона по оборот. Тези топ играчи увеличиха оборота си с 4,2% до близо 593 милиарда евро и разшириха персонала си с 0,5%.

Прочетете още
14/10/2016
Икономически публикации

Барометър на страновия риск Q3 2016

Притесненията отново насочени към цените на петрола, термометърът на развиващия се пазар

Прочетете още
20/09/2016
Икономически публикации

Мароко: Икономическото развитие се забавя;периодите на плащане стават все по-дъл...

Като последващи действия, във връзка с проучването на периодите на плащане на мароканските компании, публикувано през май 2015 г., Кофас представя резултатите от второто си издание.

Прочетете още
16/09/2016
Икономически публикации

Панорама Полша: спад на производствата по несъстоятелност на фона на устойчив ик...

В Полша се наблюдава забавяне на икономическото развитие, в сравнение с 2015 г. Независимо от това, растежът продължава да бъде стабилен и всъщност, остава на ниво, за което много други икономики могат само да мечтаят.

Прочетете още
14/09/2016
Икономически публикации

Френската икономика: временно забавяне на растежа

Френският растеж се е забавил през второто тримесечие на годината. Политическата несигурност в Обединеното кралство, стачките през Май и наводненията в региона Ил-дю-Франс причиниха забавяне на бизнес активността в краткосрочен план на местно ниво. Въпреки това, през третото тримесечие се очаква подобрение на резултатите.

Прочетете още
12/09/2016
Икономически публикации

Аграрното стопанство в Северна Африка: стратегически сектор от природни богатст...

Значимостта на агробизнеса за Северноафриканските икономики варира между различните страни. Докато на регионално ниво износът е водещ, то на национално ниво той се различава. Агробизнесът в Мароко се подпомага от държавни субсидии, тъй като допринася за около 16% от БВП на страната и осигурява работна заетост на 40% от населението. Като цяло Мароко се радва на най-ниското ниво на риск сред основните страни в Северна Африка.
.

Прочетете още
Нагоре
  • Bulgarian
  • English