За COFACE

Нашето предизвикателство: вашият успех

pierre-bevierre
 
 
 
 
 
„В Coface всеки се възползва от персонализирана подкрепа, съобразена с неговия профил и стремежи.
Създаването и развитието на трайни отношения на доверие, насърчаването на интеграцията и подкрепата на професионалното развитие са наши 
приоритети и ангажименти."
 
 
Пиер Бевиер, Директор Човешки Ресурси, Coface Group
 
 
 
 
 
 
 

ИНТЕГРАЦИЯ, КЛЮЧОВ ЕТАП

Разработихме програма, посветена изцяло на новоприсъединилите се колеги, която предоставя достъп до цялата информация, необходима за интеграцията и им позволява да следват пътя, маркиран от индивидуални срещи, вълнуващи преживявания, обучения и неформални моменти за споделяне и изживяване.
 
 

НЕПРЕКЪСНАТО ОБУЧЕНИЕ

Дигитална платформа за обучение, осигуряваща достъп до широк спектър от съдържание и насърчаваща споделянето на обмен и опит между служителите на групата, е постоянно на разположение. 
clic et academy
 
 
 
 
 
 
За да развивате непрекъснато своя индивидуален талант в услуга на колективните постижения, Бизнес академиите комбинират дигитални модули за инидивидуално обучение, групови уебинари и директен обмен.
Курсовете дават възможност на всеки, независимо от неговата позиция и ниво на стаж, бързо да се запознае с проблемите и експертния опит, които съставляват основната ни дейност.
 
 
 
Тъй като изслушването, вдъхновяването и насочването на екипи, преструктурирането без  това да води до обезкуражаване и приспособяването на управлението към новите работни методи са ежедневни предизвикателства, развитието на управленски умения е основен въпрос, който е предмет на специални програми.
 

менторство

Как да постигнете успех на среща с високи залози? Как да развиете влиянието си и да осигурите въздействието на вашата комуникация? В каква посока трябва да поеме кариерата ви?
Менторството позволява на най-добрите таланти да се възползват от съветите на опитни мениджъри в индивидуални срещи с тях.
 
 

мобилност

logo-move-&-grow
В Coface няма стандартен кариерен път и кариерите не са написани предварително. Убедени, че сблъскването с нови предизвикателства е най-добрият начин за учене, ние силно насърчаваме вътрешната мобилност и също така се ангажираме да дадем възможност на всеки да участва в междуфункционални проекти, които надхвърлят строгата рамка на тяхната позиция.
 
Работейки в сърцето на глобалната икономика, Coface предлага много възможности за международна мобилност. Кофас предлага международни доброволчески задачи на студенти или млади завършили образованието си специалисти, а преместването в друга държава е отворено за тези, които желаят да поемат дългосрочен ангажимент към Coface на групно ниво и са доказали своите умения.
 
 

приобщаване към СЪРЦЕТО НА НАШАТА КОРПОРАТИВНА КУЛТУРА

Apr---Singapore---Coface-Logo-Corridor-A-(3)
Предвид нашия профил като мултинационална компания в човешки мащаб, разнообразието и приобщаването естествено са част от нашите постулати като работодател. Отвъд културното разнообразие, което е част от нашето ДНК, ние имаме множество ангажименти.
 
Създадохме вътрешни програми за осигуряване на равенство между половете, както по отношение на заплащането, така и по отношение на отговорностите.
Ние насърчаваме достъпа до заетост за хората с увреждания.
И за да се борим с всички форми на дискриминация в компанията, ние разгърнахме мрежа от посланици на разнообразието и приобщаването и повишаваме осведомеността сред нашите служители за проблемите, свързани с тези ценности.
През 2020 г. подписахме Хартата на LGBT+ ангажимент на L'autre Cercle, както и споразумение с Potter Foundation за улесняване на достъпа до висше образование за студенти от неравностойно положение.
Нагоре
  • Bulgarian
  • English