За COFACE

Човешки ресурси

Служителите на Кофас по целия свят въплъщават корпоративните ценности и опит на компанията в кредитното застраховане

Присъединявайки се към екипа на Кофас Вие ставате част от международна компания и допринасяте активно в усилията ни да предпазим и подсигурим дейността и развитието на фирмите. Като част от Кофас ще бъдете неразделна част от икономиката на страната: с дейност в четирите краища на света, експертите на Coface трябва да познават местната култура, за да спечелят доверието на нашите клиенти.
 
СЛУЖИТЕЛИ НА КОФАС ПО РЕГИОНИ :
 
 
Distribution-of-Coface-employees-by-region
 

ЧЕТИРИ ЦЕЛИ НА НАШАТА ПОЛИТИКА ПО ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

човешки ресурси

ФОКУС ВЪРХУ НОВИ СЛУЖИТЕЛИ

 

В Кофас за всеки нов член на мениджмънта се провежда обучение през първата година. Като част от това обучение, те се запознават с културата на компанията, получават информация за големия брой бизнес линии  на Кофас и изграждат мрежа от вътрешни връзки, които са ценни за собствените им служебни отношения и благополучие.

 

РАЗВИТИЕ НА ТАЛАНТИ

               

В рамките на първите няколко месеца от работата в Кофас всеки служител бива допуснат до серия обучения, предложени от опитните мениджъри,  квалифицирани консултанти и местни специалисти. Насочени основно към оценка на риска, спорове и събиране на вземания, тези програми дават възможност на участниците да подобрят своите знания и да научат тънкостите на кредитното застраховане.

 

НАСЪРЧАВАНЕ НА КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ

 

Всяка година и във всяка страна ние оценяваме представянето и уменията на нашите служители. Тази стъпка дава възможност да им предложим възможно най-широк поглед върху собствените им възможности за кариерно развитие. Тя подготвя всеки служител да поеме по-големи отговорности в рамките на групата. Служителите повишени в позиции с висока отговорност получават персонализирана подкрепа в съчетание с централизирано кариерно управление.

 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ

 

Кофас се стреми да следва политика на стимулиращи възнаграждения, която дава възможност на всички служители да получават заплащане съизмеримо с тяхната степен на участие. Групата осигурява на своите най-отдадени служители допълнително възнаграждение, което се основава на тяхното изпълнение, както и техния принос към приходите на компанията.

СЪЧЕТАНИЕ НА РАЗНООБРАЗИЕ И ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ

нашата политика по човешки ресурси в цифри

  • Повече от 4400 служители на глобално ниво
  • 715 служители в ЦИЕ
  • Служители от 72 националности
  • 56 % от служителите са жени

С 72 националности, представени в групата, Кофас определено отдава голямо значение на разнообразието. То е необходимо, за да можем да предложим персонализирани услуги на фирми в 66 страни, като същевременно поддържаме отлична репутация.

 

За нас и нашата дейност е важно да подбираме служители с различни познания и цели за кариерно развитие, които познават местните пазари.

 

Равнопоставеността между половете е ключов акцент на нашата политика по човешки ресурси. Жените съставляват 56% от нашите служители, и пет от нашите 12 висши ръководни длъжности в света в момента са заети от жени.

 

Нагоре
  • Bulgarian
  • English