Нашето предложение

Кредитна застраховка за мултинационални компании

GlobaLiner: управление на търговския кредитен риск за мултинационални компании

ПРЕДИМСТВА НА GLOBALINER

Оптимизирайте своето глобално управление на кредитния риск с по-голяма гъвкавост

 • Прозрачност: Прозрачните условия и ясни договори позволяват ефективно внедряване на Вашата застрахователна програма сред местните потребители,
 • Бързина: Наборът от клаузи в Кофас ни улеснява да внедряваме и развиваме програма, която е перфектно адаптирана към Вашите нужди,
 • Управление: Вашата програма GlobaLiner е в съответствие с всички разпоредби, приложими за Вашите дъщерни дружества, и Вие имате пълен контрол върху необходимите местни адаптации.
Това е офертата, от която се нуждаете, ако
 • Вашата компания е част от мултинационална група с дъщерни дружества в няколко държави,
 • Имате застрахователен оборот от поне 250 милиона евро,
 • Искате да защитите баланса си, да укрепите и постигнете последователност във Вашата система за управление на кредитния риск или просто да подобрите представянето си (DSO, съотношение на неплатени задължения, ефективно ниво на финансиране на Вашите търговски вземания).

В момента GlobaLiner се предлага в повече от 60 страни.

ГЛОБАЛНИ УСЛУГИ ЗА ЗАЩИТА НА ВАШИЯ БИЗНЕС

Кофас беше първият кредитен застраховател, който предложи структурирани международни програми, като отвори офиси в Азия, Африка и Латинска Америка. Редовно актуализирахме услугите, които предоставяме на големи глобални бизнеси, по-специално със създаването на Coface Global Solutions през 2012 г. През 2021 г. Кофас прави нова крачка напред, лансирайки GlobaLiner.
Международните компании често желаят да получат едни и същи условия за кредитно застраховане за всяко от своите дъщерни дружества, където е възможно, независимо от страната на издаване на договора.

GlobaLiner позволява на Вас и Вашите дъщерни дружества централно да договаряте прилагането на хармонизирано решение за застраховане на търговски кредити в целия свят.

GlobaLiner гарантира, че кредитът, който предоставяте на клиентите си, се управлява ефективно:

Coface Global Solutions

CGS е специализирана организация в рамките на Coface, която обединява нашите експерти във всички офиси на Групата, за да обслужва международните клиенти.

CGS е специализирана организация в рамките на Coface, която обединява нашите експерт

Работейки като мрежа, екипите на CGS се адаптират към структурата на всяка международни програма за застраховане на търговски кредитен риск, като използват сътрудничеството и дисциплината, които са от съществено значение за управлението на такива сложни програми.

Оборудван със солидни информационни системи и процеси, Coface Global Solutions е изграден върху капацитета на цялата група на Кофас: глобална информационна база от 80 милиона купувачи, присъствие (директно или чрез партньори) в 100 страни и 650 риск мениджъри и кредитни анализатори, които отговарят за конкретни сектори.

С CGS ние ефективно централизираме договарянето на глобални програми, адаптираме услугите към нуждите на местните бенефициенти и структурираме оптимизиран трансфер на риска. След като Вашата програма е в сила, нашите екипи работят заедно с Вас, за да Ви помогнат да управлявате програмата и да приложите всички промени, които Вашата бизнес стратегия или политики за риска изискват.

Инструменти

Cofanet Essentials: онлайн платформа за обслужване на мултинационални компании

Добре е да знаете

CofaNet също така предлага оценки на риска на длъжниците (DRA), експортни инструменти и подробни анализи.

Кофас предоставя на мултинационални компании CofaNet, сигурно онлайн пространство за управление на гаранции, достъпно на 39 езика. CofaNet дава възможност на всеки клиент да идентифицира своите купувачи, да види общия обем на неуредените обезпечени рискове, да докладва загуби и да проследява обезщетяването на неплатени фактури – и всичко това само за няколко секунди.
.

Cofamove: нашето мобилно приложение

Coface предоставя на потребителите на CofaNet CofaMove, приложение за смартфони за управление на портфолио и изпращане на запитвания в движение.

 

CofaMove

 

CofaMove подобрява мониторинга на управлението на риска и може да се използва от търговския отдел за насоки по отношение на кредитни условия в реално време.

 

Cofaserve: нашата експертиза през Вашата ИТ система

CofaServe е нашето API предложение за нашите клиенти по кредитно застраховане. CofaServe е предназначен за клиенти, които имат голям брой купувачи или които искат да внедрят процес за вземане на решения в реално време, използвайки данните на Coface.

Dashboard: нашият инструмент за анализи, който Ви помага да управлявате Вашата глобална програма

Coface Dashboard разработва интерактивни отчети, за да улесни:

 • Отчитането и мониторинга,
 • Разработване на анализи - от основни до индивидуални тенденции (на ниво купувач),
 • Агрегиране на Вашата експозиция за купувачи, принадлежащи към дадена група,
 • Управление на Вашата програма, по-специално чрез подкрепа на Вашите решения за промени по параметрите на програмата и тези за трансфер на риска,
 • Управление на кредитния риск във Вашата група.
Нагоре
 • Bulgarian
 • English