Нашето предложение

Бизнес информация

Превенцията на риска от неплащане на фактури започва със събирането на подходяща и актуална информация за купувачите и тяхната бизнес среда. Анализът на тази информация помага при вземането на решения. Нашите услуги по предоставяне на бизнес информация включват както предоставяне на сурови данни, така и препоръки за степента на поемане на риск.
 
COFACE отговаря на Вашите нужди
 
 В контекста на управлението на риска, ние разчитаме на голяма глобална мрежа за събиране и анализиране на информация, която се захранва от Coface Partners в реално време.
 
Събрана и анализирана информация се предоставя в няколко форми: доклади, обобщаващ показател за оценка на риска на индивидуално и глобално ниво и различни форми на препоръка за степента на поемане на риск. Благодарение на нашите услуги за оценка на кредитния риск, Вие можете да управлявате вашите усилия по увеличаване на продажбите оптимално.
 
В Централна Европа глобалното портфолио от услуги на Кофас се допълва от широка гама продукти за бизнес информация, насочена към фирми, които нямат кредитна застраховка.      
Бизнес информация
Практическо решение на Coface
Автомобилен доставчик закупува детайли от редица италиански малки и средни предприятия за новите хибридни инжекционни двигантели на водещ автомобилен производител. Всяко неизпълнение от страна на неговите доставчици би застрашило този ключов за неговата дейност договор.                          
                                                                                    
Кофас предоставя на автомобилния доставчик обобщена и разбираема информация относно всеки от неговите доставчици, изготвен от експерти на Кофас под формата на доклади, които се актуализират по няколко пъти годишно.
Благодарение на тази информация автомобилният доставчик решава да преразгледа портфолиото си от трима доставчици. Договаря се за по-големи обеми доставки с два от тях и коригира в намаление договора с третия доставчик. Според доклада на Кофас собственият капитал на третия доставчик трудно би покрил капиталовите разходи, необходими в този сектор, за да се премине към следващото технологично ниво.

ВАШИТЕ НУЖДИ И НАШИТЕ РЕШЕНИЯ

Кредитни доклади

Фирмен риск мониторинг

Взимайте информирани кредитни решения с ICON

Business Finder

Събиране на вземания

Cross Border Network

Проверете свързаността на компаниите и физическите лица с Cross Border Network
Трябва да проверите свързаността на Вашата компания и Вашия партньор в региона на ЦИЕ и дори на международно ниво? Cross Border Network е това, от което имате нужда.

Кофас Риск Мониторинг

  • Bulgarian
  • English