Новини и събития
06/07/2023
Корпоративни публикации

Проучване на плащанията в Азия 2023 г

Проучване на плащанията в Азия 2023 г

През 2022 г. азиатските фирми възприеха по-строг подход към отложените плащания на фона на година на агресивно повишаване на лихвите, по-строги финансови условия и по-висока инфлация. Проучването на Кофас за плащанията в Азия показа, че по-малко компании предлагат продажби на отложено плащане, но пък средните срокове на плащане са се съкратили от 71 през 2021 г. на 66 дни през 2022 г. Повечето от 13-те изследвани сектора са затегнали условията на кредитиране, като ИКТ и строителството са скъсили най-много продължителността на условията на плащане, тъй като по-високите производствени разходи, недостигът на работна ръка и по-слабото глобално търсене, оказват натиск върху техните финансови позиции.

По-строгите кредитни условия съвпаднаха с по-дълги забавяния на плащанията. Средното забавяне на плащането се удължи от 54 дни през 2021 г. на 67 дни през 2022 г. Шест от деветте обхванати икономики регистрират по-дълги забавяния на плащанията, като най-голямо увеличение се отчита в Малайзия. От друга страна, забавянията на плащанията са по-кратки в Хонконг, Австралия и Китай, въпреки че австралийските и китайските фирми продължават да отчитат двете най-дълги средни забавяния на плащанията.

 

По-дългите закъснения на плащанията обаче не доведоха до влошаване на кредитния риск, тъй като по-малко фирми се сблъскаха със свръхдълги закъснения на плащанията (ULPD), които се определят като просрочени плащания, продължаващи над 180 дни. Делът на респондентите, отчитащи ULPDs, надвишаващи 2% от годишните им приходи, е спаднал от 34% през 2021 г. на 26% през 2022 г. Мониторингът на свръхдългосрочни просрочени плащания е важен, тъй като повечето ULPDs никога не се изплащат според опита на Coface. Следователно рисковете от паричните потоци са склонни да нарастват, когато тези ULPD надхвърлят 2% от годишните приходи на компанията. Само два от 13 сектора (хартия и търговия на дребно) отчитат по-голям дял респонденти с ULPD, който се е увеличил съответно от 22 % и 23 % през 2021 г. на 29 % през 2022 г. Обратно, този дял е спаднал най-много за текстилния сектор, където ULPD спадна от 38 % през 2021 г. до 14% през 2022 г.

 

Независимо от продължаващите геополитически и икономически предизвикателства, азиатските фирми са по-оптимистично настроени относно перспективите за растеж през следващата година, като 77 % от респондентите очакват икономическият растеж да се подобри през 2023 г. Очакването за повишена икономическа активност доведе до по-голям дял от респондентите, които прогнозират по-високи продажби и подобряване парични потоци за 2023 г. Coface очаква малко по-бърз темп на растеж на БВП за нововъзникващите страни в Азия през 2023 г., но също така очаква повишените цени на суровините, особено цените на енергията, по-високите лихвени проценти, по-строгите финансови условия и слабото търсене на световната търговия ще останат ключови ограничения
върху стопанската дейност през тази година.

Проучването на Кофас за корпоративните плащания в Азия за 2023 г. е проведено между ноември 2022 г. и април 2023 г. То обхвана над 2300 компании от девет пазара и 13 сектора, разположени в Азиатско-тихоокеанския регион.

Изтегляне на тази публикация : Проучване на плащанията в Азия 2023 г (1,36 MB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English