Нашето предложение

Coface Reserve 9

Помощният инструмент за обезценка в съответствие с МСФО 9

 
От януари 2018 г. предприятията, които се отчитат съгласно Международния стандарт за финансово отчитане (МСФО), са длъжни да адаптират процеса на обезценка на търговските вземания към новия регламент по МСФО 9 (IFRS 9).
 
Този нов счетоводен стандарт е резултат от необходимостта от по-точни и надеждни счетоводни методи и по-добра превенция на риска. Като такива, компаниите трябва да преминат към модел на прогнозирано обезценяване, като преминат от понесената загуба към очакванакредитна загуба (ECL) за всички търговски вземания. Този нов счетоводен стандарт представлява значително предизвикателство, променящо начина на изчисляване на обезценката на дълга.
Съответствието изисква време, ресурси, знания и опит.
Кофас предлага просто решение, базирано на солидни методологии, разчитащи на данните, които използваме за дейността ни по кредитно застраховане.
 
Това решение ви позволява да идентифицирате, измервате и прогнозирате риска от загуба на вашите търговски вземания и да оцените Очакваните кредитни загуби и съответните обезценки.
Предвид че методологията, която стои в основата на нашата услуга, е ясно документирана, тя ще улесни стъпките за одобрение при Вашите финансови одитори и експерт-счетоводители.
 

какво прави рещението на Кофас силно, безпристрастно и в съответствие с целите на мсфо 9?

 
Expected Очакваната кредитна загуба е резултат от кръстосаното препращане на два набора от данни:Credit Loss is the result of cross-referencing two sets of data:
 • Вероятност от неизпълнение (PD) на купувача
 • Загуба при неизпълнение (LGD) на вземане
За да оценят PD и LGD, икономистите на Кофас анализират информацията за кредитния риск, а именно историята на плащанията, кредитоспособността и вероятността за възстановяване чрез прогнозни анализи и предвиждане на значителни промени в тенденциите.
Силата на нашето решение е подсилена от размера и последователността на нашата широка база данни, включително броя на компаниите, случаите за събиране на дългове, държави и сектори.
Нашата услуга е в състояние да влияе и на въздействието на застраховката и / или покритието, получено от други източници.
Също така ще бъдете напътствани при прегледа на платежния опит на всичките ви купувачи чрез количествена вариация на ECL.

КАК ДА СПЕЧЕЛИТЕ ОТ ОЦЕНКАТА НА КОФАС ЗА ОЧАКВАНА КРЕДИТНА ЗАГУБА?

 
Изпратете ни неизплатеното си салдо на купувач с помощта на специален шаблон и оставете останалото на нас.
 • Ние ще предоставим подробните отчети за Вашето вземане по полица и по купувач. Така че получавате оценка на ECL за всяко от вашите търговски вземания.
 • Тъй като вашият бизнес не е като никой друг, подходът ни позволява и ви насочва да направите необходимите корекции, които може да се наложи да въведете във финансовия отчет.
 

3 опорни точки, които трябва да запомните

 • Намалете енергията, изразходвана за изграждането на вашия собствен модел благодарение на нашето решение "до ключ":
  Делегирайте трудната работа на един експерт.

 • Ограничете влиянието на волатилността върху обезценките:
  Използването на нашата включена и историческа статистическа извадка увеличава стабилността на такъв модел.

 • Накарайте финансовите си одитори да се чувстват сигурни и уверени:
  Благодарение не само на стабилността на нашия модел, но и на прозрачността на нашето решение, процесът по одит е ясен.

Нагоре
 • Bulgarian
 • English