Нашето предложение

Маркетинг информация

        
Slider_left_Secondary_miscellaneous_2
Преди да направите инвестиция в нов пазар, да стартирате дейност в нов регион или да установите партньорство с нов клиент, трябва да направите оценка на бизнес климата и рисковете от неплащане на задълженията от страна на Вашите клиенти.
 
решението на кофас
          Ние Ви даваме възможност да планирате бъдещето си ефективно и да изградите най-интелигентните стратегии за Вашия бизнес. Благодарение на нашата маркетингова информация и икономически публикации ние Ви предлагаме най-добрите инструменти за максимално подробна оценка на средата, в която работите.    
Маркетинг информация
Компания, работеща в хранително-вкусовата промишленост разширява своята продуктова гама от тази година чрез навлизане на пазара на мляко и млечни продукти. Като се има предвид, че тези продукти са насочени към нов сегмент от клиенти, фирмата иска иска да сведе до минимум риска чрез избор на най-добрите бизнес партньори. По-конкретно тя трябва да знае кои са потенциалните клиенти в района, които присъстват на пазара най-малко от 3 години и които са отбелязали увеличение в оборота и доходността и със задължения под средните за сектора.
 
Прилагайки именно тези критерии към своята база данни, Кофас предоставя на компанията извадка от 850 местни компании, които покриват всички критерии едновременно, заедно с оценката на техния риск и контактна информация (официален адрес, телефони за контакт и имена на представителите на мениджмънта).
 
Базирайки се на предоставената от Кофас информация, компанията сега има солидна отправна точка за подкрепа на амбициозната си стратегия за растеж чрез точна идентификация на нейния целеви пазар. За своя изненада главният изпълнителен директор на фирмата забелязал, че трима потенциални клиенти, които първоначално той счита за изрядни платци, не са включени в базата данни, предоставена от Кофас и решава да избегне тези компании.

Поемане на приемливи рискове

Маркетингови бази данни

  • Bulgarian
  • English