Нашето предложение

Събиране на вземания

               Глобалната икономика все още е засегната от сътресенията, които рефлектират и върху местната бизнес среда. Несъстоятелността нараства значително през последните години в страните от Централна и Източна Европа. Голяма част от иначе изрядните клиенти започват да просрочват фактури, да бавят плащания, а Вие имате нужда от постоянен паричен поток, за да поддържате бизнеса жив.  
 
РЕШЕНИЕТО НА КОФАС
               Събирането на вземания от Кофас подобрява ликвидността и предпазва от загуби. Нашите експерти използват своите компетентни познания, за да Ви предоставят решения по всички въпроси, свързани със събирането на вземания.
Докато Кофас се грижи за събирането на Вашите вземания, Вие имате възможност да се фокусирате върху приоритетните за Вашия бизнес дейности. Нашите специалисти разполагат със задълбочени познания за бизнес културата в Централна и Източна Европа, както и отлично разбират икономическите фактори, които влияят върху поведението при плащанията.
Събиране на вземания
Практическо решение на COFACE
 Износител на електрическо оборудване трябва да се справи с неплащане от чуждестранен търговец. Тъй като не е бил запознат с местните закони и практики, правните съветници на компанията и финансовият директор не знаят в каква посока да насочат усилията си. 
Компанията се свързва с Кофас, които имат офис в страната, в която длъжникът оперира. Екипът на Кофас осъществява контакт с длъжника и постигат партньорско споразумение, включващо десетмесечен погасителен план на задължението.
В края на този период и благодарение на проучването на Кофас, износителят решава да продължи отношенията си с този търговец. Оттогава той е изряден платец.

ВАШИТЕ НУЖДИ И НАШИТЕ РЕШЕНИЯ

Събиране на вземания

  • Bulgarian
  • English