За COFACE

Акционерна структура на Кофас

За да посрещне нуждите на клиентите си по целия свят, Кофас откри клонове и филиали в 66 държави, което представя повече от 80 % от световния пазар.

COFACE CENTRAL EUROPE HOLDING AG
100%
 
Компани франсез д`асюранс пур льо комерс екстериор
1 Place Costes et Bellonte
92276 Bois-Colombes Cedex
Франция
Нагоре
  • Bulgarian
  • English