За COFACE

Нашата визия

Най-гъвкавият глобален партньор в кредитното застраховане

Нашата мисия е да помогнем на компаниите по света да постигнат своите търговски амбиции, да контролират по-добре печалбата си и да спечелят пазарен дял чрез оптимизиране на своя кредитен цикъл.
 

Визия, подкрепена от ценности, които всички ние споделяме

Фокус върху клиента

Fokus

Поставянето на клиентската удовлетвореност в центъра на нашата дейност: оферти, ниво на обслужване и гъвкавост. Оставаме свързани с пазара: макроикономически и конкурентни ходове. Изграждаме и поддържаме на стабилни и трайни отношения с брокери и партньори.

Експертиза

Kompetenz

Подкрепяме и развиваме нашия исторически опит в оценката на риска, продажбите, системите и процесите, както географския и секторен опит в индустрията. Засилваме нашето лидерството и управлението на човешките ни ресусрси.

Кураж и отчетност

Mut und Verantwortung

Да бъдем отговорни за нашите решения и техните последици,  да намираме точния баланс между растеж и риск, да делегиране, да проверяваме, да наблюдаваме изпълнението на нашите бизнес линии, да даваме правомощия на местните екипи чрез включването им в стратегически и бюджетни процеси, имащи желанието и смелостта да правят нововъведения и да изпробват нови идеи.

Сътрудничество

Teamwork

Подобряване на сътрудничеството между функции, отдели и страни; демонстриране на високо ниво на прозрачност в нашите професионални отношения, разбиране и оценяване на приноса на всички, в чест на нашите успехи.

Почтеност

Puzzleteile

Професионално поведение, основано на доверие, прозрачност, честност и искреност, както в рамките на компанията така и към нашите клиенти, партньори и други страни. Това включва, например стриктно спазване на законите в сила на пазарите, където работим.

Нагоре
  • Bulgarian
  • English