Нашето предложение

Събиране на вземания

Минимизиране на загубите, подобряване на ликвидността

Четири причини, за да изберете събиране на вземания от Кофас:

  • Оптимизирано управление на риска
  • Ценна подкрепа в трудни моменти
  • Възможност за поддържане на добри отношения с длъжника
  • Правни консултации и действия от специализи­рани юристи, работещи за и с Кофас

      Събирането на вземания от страна на Кофас подобрява ликвидността и предпазва печалбите Ви. Нашите експерти използват богатия си опит и влиянието на Кофас, за да предоставят подкрепа по всички въпроси, свързани със събирането на вземания, за да можете вие да се съсредоточите върху същината на бизнеса си. Те разполагат със задълбочени познания относно деловите практики в Централна и Източна Европа, както и отлично разбират икономическите фактори, влияещи върху поведението при плащане. Едновременно с това те стъпват и върху актуалната информация от DCON - базата данни на Кофас за събиране на дългове, и нашата глобална системата за корпоративна информация ICON.

Предоставяне на първокласни услуги

Предоставяне на първокласни услуги

Износител на електрическо оборудване трябва да се справи с неплащане от чуждестранен търговец. Тъй като не е бил запознат с местните закони и практики, правните съветници на компанията и финансовият директор не знаят в каква посока да насочат усилията си. 

Компанията се свързва с COFACE. Екипът на COFACE осъществява контакт с длъжника. Предвид забавянето на плащането, те постигат партньорско споразумение и излезат с решение, включващо десетмесечен погасителен план. В края на този период и благодарение на проучването от Coface, износителят решава да продължи отношенията си с този търговец. Оттогава на дистрибуторът е изряден платец.

DOWNLOAD ЦЕНТЪР

Брошура

Изтеглете нашата брошура, за да получите повече информация относно нашите услуги по събиране на вземания.

Общи условия

Тук можете да се запознаете с общите условия при сключване на рамков договор за събиране на вземания.

BROCHURE

To receive more information on the debt collection services of Coface dowload the following brochure.

General Rules

You can get acquainted with the General Rules of the Contract of Mandate for Collection of Outstanding Obligations

Download

(PDF - 133,20 kB)
Нагоре
  • Bulgarian
  • English