За COFACE

Етичен кодекс

Нашите ценности, отговорности и принципи на съответствие.

Кофас се ангажира да действа етично и отговорно във всичките си дейности по целия свят. Нашата харта на ценностите установява рамката, която разбира принципите на работа и поведението на всички, които са част от Кофас.
 
Запознайте се с нашият Етичен кодекс, тук.
Нагоре
  • Bulgarian
  • English