Нашето предложение

Маркетингови бази данни

Грижа за развитието на бизнеса на нашите клиенти

Защо да изберете маркетинг информация от Кофас:

  • Разширяване на бизнеса, таргетирайки компании с добра кредитна оценка
  • Достъп до база данни с над 10 млн. компании от Централна и Източна Европа
  • Гъвкавост и адаптивност на информацията според  изискванията на клиента
     Маркетинговите услуги на Кофас България помагат на клиентите ни да развиват бизнеса си и да отговорят на нарастващото търсене на информация, с оглед повишаване на конкурентоспособността в условията на глобална икономика.
     Услугата представлява предоставяне на информация за компании с добра кредитна оценка, опериращи както на местния пазар, така и в 18 други държави от Централна и Източна Европа, класифицирана на базата на посочен критерий – отрасъл по NACE код, годишен оборот и т.н.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МАРКЕТИНГОВИТЕ УСЛУГИ НА КОФАС:

  • Адреси от базата данни ICON с фокус върху компаниите с добра кредитна оценка. 
  • Избор на целеви групи според страната, индус­трията (NACE код), дейността, оборота, броя на служителите.
  •  Основни налични данни: ICON номер, наименова­ние на компанията, правна форма, адрес, отрасъл.
     Допълнителни данни: лице за контакт, телефон/и за контакт, оборот в евро, брой служители, елек­тронни адреси, внос/износ.
Untitled454657
Нагоре
  • Bulgarian
  • English