Нашето предложение

CofaNet услуги

Подпомагат управлението на Вашата полица

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ

Кофанет позволява на всеки клиент да вижда портфейла си от клиенти, да поръчвате кредитни лимити за нови клиенти и да изпращате уведомления за просрочия и информация за отделните случаи.

logo_CofaNet-Essentials-RVB_medium

Застрахованите в Coface компании имат достъп до CofaNet  - комплексна, сигурна уеб базирана система за управление на полицата, което дава на нашите клиенти свободата и гъвкавостта за управление на портфейла от клиенти, на местен пазар и в чужбина.

 

CofaNet дава възможност на всеки клиент да вижда своя портфейл, да иска кредитни лимити за нови купувачи и да изпраща уведомления за просрочия и информация по случаите за събиране.

CofaNet Policy Master

управлявайте вашата кредитна застраховка по-ефективно

вашите предимства: 

  • Печелите време в управлението на кредитната застрахователна полица;
  • Запазвате пълния контрол върху решенията, но увеличавате автоматизацията;
  • Намаляване риска от лошо управление на полицата: оптимизирате покритието, избягвате пропускане на важни срокове и скъпоструващи грешки;
  • Като топ мениджър получавате сигурност за качеството на работата на оперативните екипи.
CofaNet Policy Master Logo

 

CofaNet Policy Master ще Ви помогне да управляване застрахователната полица по-ефективно. Просто импортирате неплатените фактури от клиенти и CofaNet Policy Master ще обвърже реалните баланси с кредитните лимити от Кофас.

 

На база на този анализ CofaNet Policy Master Ви дава ясен поглед върху Вашата рискова експозиция към клиенти и Ви предлага подходящи решения.

Лесен за управление

С Policy Master Вие пестите време в управлението на кредитната полица

Добавен в интерфейса на CofaNet Essentials, Policy Master е създаден с цел да улесни нашите клиенти в ежедневната им работа със застрахователната полица и нейното управление. CofaNet Policy Master предоставя реална картина на рисковата експозиция към отделните Ви клиенти. Системата съпоставя реалните баланси на вземанията с кредитните лимити и условията по договораи предлага действия, като преглед на кредитен лимит или подаване на уведомление за просрочуна сума.

 

CofaNet Policy Master Ви носи спокойствие за управление на полицата.

 

 

CofaNet Policy Master ви носи спокойствие за управлението на полицата
С CofaNet Policy Master няма да изпуснете крайни срокове! CofaNet Policy Master Ви известява за просрочени фактури, надвишени крайни срокове (Уведомление за просрочена сума / Искане за намеса) или когато кредитните лимити не отговарят на реалната сума на вземанията.
  
  
   
  
logo_CofaMove-RVB_medium
CofaNet се допълва от CofaMove, смартфон приложение, което Ви позволява да управлявате своято полица в движение.
 
CofaMove подобрява способността за реакция и мониторинг на риска, като предоставя насоки за управление на кредита в реално време на пътуващите търговци.
 
 
 
[PNG] Appstore Icon
[PNG] Android Market icon
 
Нагоре
  • Bulgarian
  • English