Нашето предложение

МСП сертификат за отличие

Успехът означава действие

 Четири ползи от притежаването на сертификат Excellent SME

  • Видимост на добрата кредитна оценка на компанията
  • Гаранция за доверие от страна на клиенти и бизнес партньори
  • Техническа защита срещу копиране на сертификационния печат от други сайтове
  • Проактивна защита от имитации и “фишинг” (кражба на информация)
Excellent SME е електронен бизнес сертификат. Българска търговско-промишлена палата в сътрудничество с Кофас България, лидер в застраховането на търговски кредитен риск, кредитната оценка на компании и събиране на просрочени вземнаия, издава удостоверения на най-успешните малки и средни предприятия в  България.

Основната цел на сертификата, който съответства с директивите на ЕС, е да насърчава успешните малки и средни компании.  Excellent SME гарантира сигурни и безопасни бизнес отношения, добри бизнес практики и увеличаване прозрачността на пазара. Освен това сертификатът помага на Вашите клиенти и бизнес партньори да намалят финансовия и търговски риск при сключването на нови бизнес споразумения с Вас.

 

btpp_logo_288x116

Сертификатът дава възможност на местните и международните партньори да установят съществуването и локацията на компанията и най-важното - кредитоспособността и. Основата за сертифициране е кредитен доклад и ежедневен мониторинг от Кофас  България.  С инсталирането и използването на сертификата на Вашия уебсайт, съществуващи и потенциални партньори могат да Ви идентифицират и да Ви разпознаят измежду не толкова успешни компании в кибер пространството.

Страни, които предлагат Excellent SME

МЕТОДОЛОГИЯ

Excellent SME

Excellent SME сертификата се издава, когато и ако дружеството отговаря на следните критерии:

 

 - годишен оборот от най-малко 50 000 лева

 - класификация като МСП според Закона за МСП

 - кредитна оценка – минимум 6

 

Кредитната оценка е резултат от финансов анализ на компанията, като се взема предвид  и морала на плащанията, също така и бъдещия риск и вероятността от  несъстоятелност в следващите 12 месеца. Сертификатът е с валидност  1 година и зависи и от постоянния финансов мониторинг на данните, предоставен от Кофас. Удостоверението се прекратява, ако оценката падне под 6. Непрекъснатото наблюдение осигурява доверието както  в страната, така и в чужбина.

Технология

Уеб сертификатите Excellent SME се основават на SafeSigned технологията. Тя предотвратява копиране на знака за качество на друг, неоторизиран уебсайт. 

 

SafeSigned предлага проактивна защита срещу фишинг атаки и имитации. Ако подобно събитие се случи, притежателят на сертификата бива уведомен незабавно. Защитените сайтове също са обект на постоянно наблюдение и при нужда притежателят на сертификата бива уведомен в случай на заплаха. Посетителят може да провери самоличността на сайта с един клик върху „печата“. 

Three-Pillars-BG
1. Изтеглете апликационната форма за сертифициране
2. попълнете я и я подпишете
3. СКАНИРАЙТЕ Я
4. изпратете Я на имейл office-bulgaria@coface.com

 

 

За повече информация и заявка за оценка и сертификат можете да позвъните на тел. +359 (2) 821 37 35

Нагоре
  • Bulgarian
  • English