За COFACE

Making Trade Happen

Правим търговията възможна!

Coface е екип от над 4500 души от 78 националности в близо 60 държави, всички споделящи еднаква корпоративна култура по целия свят. 
the happeners-with left blank
Заедно работим за една цел: улесняваме търговията, като помагаме на нашите 50 000 корпоративни клиенти да развиват своя бизнес.
Със 75-годишен опит, Coface е лидер на пазара за застраховане на търговски вземания и управление на риска.
Като тясно сплотена международна организация в основата на глобалната икономика, Coface предлага обогатяващ работен опит на няколко нива:
междуличностно, професионално и културно.
Всеки ден нашите екипи правят търговията възможна. Присъедини се към нас!
Type16 ПОДПОМАГАМЕ НА БИЗНЕСА ДА СЕ РАЗРАСТВА
Нашата роля е да улесняваме глобалната и местна търговия, като предлагаме решения, които подпомагат и защитават вземащите бизнес решения в техния избор.
Като застаховател, ние предоставяме подкрепа за предотвратяване на риска от неплащане, чрез покриване на търговските вземания.
 
СВЪРЗАНИ СЪС СВЕТА
Нашата култура като компания е свързана  с дълбока отвореност към света и неговата еволюция.
В Coface, вие ще имате възможността да се развивате в мултикултурна среда, като винаги ще бъдете в крак със случващото се в глобалната икономика. Да бъдем международно свързани е нашата ежедневна реалност.
 
ПРОФЕСИОНАЛЕН РАСТЕЖ В ШИРОКООБХВАТНА ОБЩНОСТ
Ние сме сплотена организация, в която всеки човек има значение: вашият принос и вашето въздействие се оценяват и бързо се забелязват.
Всички наши колеги са отворени за диалог, независимо от тяхното място в йерархията на организацията, защото ние общуваме по директен и непринуден начин.
Вярваме в дружелюбието, простотата на действие и приобщаването.
 
 
ИЗГРАЖДАМЕ  БЪДЕЩЕТО ЗАЕДНО
Coface може да се похвали с повече от 75 години опит и се възползва от опита и репутацията, изградени в хода на своята история.
И все пак, всеки ден предизвикваме нашите постижения и успехи и се стремим да преоткрием себе си.
Нагоре
  • Bulgarian
  • English