Нашето предложение

TopLiner

Допълнително покритие към стандартната TradeLiner застраховка на търговски риск

Четири причини да изберете TopLiner :

  • Допълнително покритие към стандартната застраховка
  • Клиентът определя размера на покритието и продължителността
  • Ценообразуване според конкретното запитване и ниво на риск
  • Улеснен онлайн достъп

TopLiner допълнително покритие по кредитната застраховка в рамките на стандартния “TradeLiner ” договор, в случай че покритието е по-малко от поисканото или отказано.

 

TopLiner предлага гъвкаво, прозрачно и бързо решение за покритие на рисковете на купувача, в рамките на основния договор. Отделно от традиционната оценка на риска и въз основа на адаптираната към риска цена, концепцията на TopLiner позволява на компаниите да вземат обективно решение по отношение поемането на риск.

Предоствяне на първокласни услуги...

Предоствяне на първокласни услуги...

Маркетингова агенция, която се занимава с организиране на събития, спечелва мащабен търг за стартиране на нов продукт от световен производител. Планира се интензивна и скъпа медийна атака, за да се привлече вниманието на американските потребители към иновацията.

 

Покритието дадено от Кофас дава възможност на агенцията да наддава за 3 от 5те предложения, като в крайна сметка печели 2 от тях.

Три месеца преди стартирането на продукта, конкурентна агенция направила едно от предложенията се отказва от търга.  Знаейки, че времето е от съществено значение, агенцията приема предизвикателството и внася предложение, което е над пазарната цена, но отчита кратките срокове  за изпълнение, като същевременно е подкрепена от успешното обслужване на другите два проекта, по които вече се работи. Сроковете за плащане, определени в условията, могат да бъдат посрещнати благодарение на допълнителното покритие, осигурено чрез "TopLiner". Третият проект печели с маржин, който е пет пъти по-висок от разходите по допълнителното покритие “TopLiner”. Така нетната печалба на агенцията става по-висока от тази при предишните два проекта.

Нагоре
  • Bulgarian
  • English