Нашето предложение

Застраховане на вземания

Независимо дали търгувате предимно в България или в чужбина, Вие знаете колко е важно да се предпазите от неплащания от страна на клиентите Ви, които могат да забавят значително развитието на бизнеса и да го изложат на редица опасности.
 
Решението на кофас
Застраховането на вземанията е от първостепенно значение за гарантиране на дългосрочната жизнеспособност на бизнеса. Благодарение на нашата база данни, която обхваща повече от 65 милиона предприятия в световен мащаб, в съчетание с нашата мрежа от експерти по събиране на вземания в 99 държави, в Кофас Ви предлагаме уникална информация за Вашите клиенти, за да ви помогнем да вземете справедливи и точни решения за всичките си операции в близо 200 страни.
Предоставяне на висококачествени услуги...
          Кофас застрахова търговските вземания на средно по размер предприятие, което произвежда ароматни съставки. Тази компания, която има оригинално ноу-хау и отлична репутация, е на прага да сключи първия си голям договор с търговец на дребно на ароматизиращи продукти за бита.
 
          След задълбочен анализ на този търговец на дребно, Кофас предупреждава производителя за риска от неплащане от страна на клиента. Главният изпълнителен директор, с подкрепата на мениджъра на обработваемите плантации и ръководителя продажби за ключови клиенти, все пак е готов да продължи с преговорите с клиента, тъй като това партньорство само по себе си би могло да увеличи годишните продажби на дружеството с 5%.
 
          След известен период на размисъл главният финансов директор решава да поиска среща с анализатор  на Кофас, който го убеждава категорично в непосредствените и сериозни трудности, които биха имали с този клиент. В края на краищата производителят не сключва сделката  и оставя съответния клиент в ръцете на конкурент. Този конкурент така и не получава парите си от въпросния длъжник, който обявява фалит само няколко седмици след срещата с Кофас.
 
eMAIL sIGNATURE BANNER bg

Вашите нужди и нашите решения

За кредитното застраховане

Как може да ви помогне кредитното застраховане?
Кредитната застраховка предлага 3 допълнителни услуги: професионална оценка на финансовото състояние на вашите клиенти, обезщетение и събиране на вземания от вашите неплатени фактури.

TradeLiner

Coface Reserve 9

EasyLiner

Кредитна застраховка за мултинационални компании

GlobaLiner: управление на търговския кредитен риск за мултинационални компании
GlobaLiner: управление на търговския кредитен риск за мултинационални компании

GlobaLiner е предназначен за мултинационални компании, опериращи по целия свят. Получете достъп до кредитна експертиза и познания за пазара от световен лидер в кредитното застраховане. Ние предоставяме гъвкавост в управлението на риска и хомогенност на договора с уникална формулировка.
Единствена по рода си структура за мултинационални групи от пазарен лидер в мултинационалното кредитно застраховане. Благодарение на нашия интегриран екип Ви предлагаме международна мрежа, специализирани екипи в 7 региона, фокусирани върху управлението на глобални програми, достъп до информация за набор от индикатори за осъществяване на контрол на риска на клиентите, централизирана система за договаряне и последователни договорни споразумения, които позволяват повишаване на ефективността.

TopLiner

CofaNet услуги

CofaServe

  • Bulgarian
  • English