Нашето предложение

Coface SELECT

Проучете своите потенциални бизнес партньори и настоящи клиенти само с един клик на мишката

COFACE SELECT се предлага с абонаментен план за срок от 12 месеца.

Важно

Избирайки COFACE SELECT, Вие получавате достъп 24/7 до нашата онлайн база данни и възможността да изтеглите кредитни доклади за компании от 26 държави в Европа.

Кофас, световен лидер в Кредитното застраховане и предоставянето на Бизнес информация, представя COFACE SELECT – иновативен онлайн продукт, който позволява на компаниите да проучват своите потенциални бизнес партньори и настоящи клиенти само с един клик на мишката.

Кредитните доклади COFACE SELECT съдържат следната информация за проучваната компания:

  • правен статут
  • финансово състояние (по избрани 4 параметъра, като всички стойности са в евро)
  • предмет на дейност (кратко описание и NACE код на дейността)
  • иновативна бърза кредитна оценка, използваща сигналната система на светофара, която позволява вземането на бързо решение:

  - зелена светлина: проучваната компания е нискорискова

  - жълта светлина: предполага повишено внимание, тъй като компанията е със   среден риск

  - червена светлина: проучваната компания е високорискова

 

2
Нагоре
  • Bulgarian
  • English