За COFACE

Помагаме на бизнеса да се развива

Нашата роля е да улесняваме глобалната и местна търговия, като предлагаме решения, които подпомагат и защитават ръководителите на компаниите в техния избор.

Making-trade-happen-with-Coface_large
  • Ние редоставяме подкрепа за предотвратяване и покриване на риска от неплащане на вземания като кредитен застраховател; 
  • Ние предоставяме бизнес информация с висока добавена стойност относно на вземането на решения по търговски въпроси, в съчетание със силен опит в събирането на дългове;
  • Ние помагаме на нашите клиенти да получат задълбочени познания за своите потенциални и настоящи клиенти, партньори и доставчици, като оценяваме тяхното финансово състояние и надеждност;
  • Ние прогнозираме ключови икономически тенденции и анализираме рисковете на различни пазари и индустрии.
Да работиш в Coface означава да допринасяш за изграждането, развитието и популяризирането на този уникален микро- и макроикономически опит и предоставянето на ежедневна подкрепа на широк спектър от бизнеси при вземането им на решения и търговските им стратегии.
Type16 В рамките на Coface, екипите на Coface Global Solutions подпомагат търговското и международното развитие на мултинационални компании, чрез специфична оферта и услуги.
 
Нашият клиент, Tyrolit, свидетелства в това видео за партньорството, което установи с Coface и за подкрепата, която предоставяме ежедневно.

Какво споделят нашите колеги

Rafael works at Coface

Един от нашите клиенти имаше купувач, чийто кредитен лимит беше отказан, което застраши тези търговски отношения. Благодарение на мониторинга на Coface кредитният рейтинг на купувача (Debtor Risk Assessment) беше актуализиран, което позволи одобряването на нови суми.

 

По този начин застрахованият успя да укрепи връзката си със своя клиент и да засили бизнеса си благодарение на по-добрите условия за плащане.

 

Рафаел А., мениджър продажби на Coface Global Solutions – Coface Brazil

oscar

Основната ни цел по време на пандемията от COVID-19 беше да останем много близо до нашите клиенти. Екипите ни започнаха да работят дистанционно буквално за една нощ и увеличихме контактните точки за нашите клиенти и партньори с допълнителни обаждания, уебинари и писмена комуникация.

 

За тях беше много полезно да се ориентират в несигурната среда, тъй като споделихме вижданията си за развиващата се икономическа ситуация и кредитните рискове, като същевременно обяснихме внимателно нашите решения.

 

Оскар Вилалонга – Главен изпълнителен директор на регион Северна Америка

Katrin works at coface

Всеки има все по-малко време всеки ден, докато количеството информация, която получаваме, се увеличава непрекъснато. Споделяме много писмена информация с нашите клиенти, но за да гарантираме, че те няма да пропуснат важна информация, видео – или цифрово събитие – е много полезно.

 

След това клиентът може да бъде уверен, че споделяме цялата необходима информация с него и той може да получи директни отговори на своите въпроси.

 

Катрин Б., Мениджър обработка на данни, маркетинг и комуникации , Coface Германия

Нагоре
  • Bulgarian
  • English