Нашето предложение

Кредитни доклади

Услуги за изграждане и защита на бизнеса Ви

Четири причини, за да се доверите на бизнес информацията на Кофас:

  • Обширна и актуална информация
  • Систематизирана информация,  ускоряваща процеса на вземане на решения
  • Гъвкава услуга, съобразена с Вашите нужди
  • Международна база данни с над 60 млн. компании

     Бизнес информацията на Кофас дава конкурентно предимство чрез възможност за по-бързи решения и навременна реакция към исканията на клиентите. Кофас предоставя необходимата информация за Вашия бизнес, благодарение на единствената по рода си международна база данни с информация за над 10 милиона компании.

     Кредитната история на клиентите Ви и надеждността на доставчиците Ви са определящи фактори за Вашия успех. Ние Ви даваме възможност по всяко време да знаете какво е състоянието на сегашните и бъдещите Ви бизнес партньори. Така управлението на риска е още по-ефективно и създава допълнителни възможности за печалба и предотвратява потенциални загуби, свързани с измами, неуспехи или забавени плащания.

Практическото решение на Кофас

Кредитни доклади

            Български автомобилен доставчик закупува прецизни детайли от редица италиански малки и средни предприятия за новите хибридни инжекционни двигантели на водещ автомобилен производител. Всяко неизпълнение от страна на неговите доставчици би застрашило този ключов за неговата дейност договор.     

      

            Кофас предоставя на автомобилния доставчик обобщена и разбираема информация относно всеки от неговите доставчици, изготвен от експерти на Кофас под формата на доклади, които се актуализират по няколко пъти годишно.

 

            Благодарение на тази информация автомобилният доставчик решава да преразгледа портфолиото си от трима доставчици. Договаря се за по-големи обеми доставки с два от тях и коригира в намаление договора с третия доставчик. Според доклада на Кофас, собствен капитал на третия доставчик трудно би покрил капиталовите разходи, необходими в този сектор, за да се премине към следващото технологично ниво.

DOWNLOAD ЦЕНТЪР

Брошура

Изтеглете нашата брошура, за да получите повече информация относно бизнес информацията на Кофас.

Общи условия

Тук можете да се запознаете с общите условия при сключване на абонамент за кредитни доклади.

BROCHURE

To receive more information on the business information of Coface dowload the following brochure.

TERMS AND CONDITIONS

You can get acquainted with the terms and conditions upon subscribing for credit reports.

Нагоре
  • Bulgarian
  • English