За COFACE

История

От своето създаване Кофас Груп допринася за успешното представяне и растеж на множество компании в света.

Развивайки се все повече и повече в международен план, Кофас постепенно се превръща в ценен партньор за редица компании от различни сектори на икономиката, опериращи успешно на световната сцена.  Кофас успява да изгради и поддържа постоянен климат на доверие между икономическите субекти.
 
1946 :
 • Основаване на Кофас - френска компания специализирана в експортно кредитно застраховане.
1992 :
 • Начало на международната експанзия. Постепенното развитие на мрежа от дружества в различни страни, най-вече Германия и Австрия през 1991 г. и във Великобритания и Италия през 1992 година.
 • Създаване на Coface Partners, световна мрежа от застрахователни компании, агенции за бизнес информация и факторинг компании.
1994 :
 • Приватизация на Кофас. Групата продължава да издава публични гаранции от името на френската държава.
  Кофас стартира дейността си в България с предоставяне на бизнес информация и услуги по събиране на просрочени вземания.
 
2006 :
 • Кофас става изцяло притежавано дъщерно дружество на Natixis, компания занимаваща се с финансирането, управлението на активи и финансовите услуги на групата BPCE, втората по големина банкова група във Франция.
 
2008 :
 • Кофас създава застрахователен клон в България и така се превръща в единствения международен кредитен застраховател с дългогодишно директно присъствие в страната.
2011 :
 • Дейността на групата се фокусира върху кредитното застраховане, традиционно основният бизнес на компанията.
2012 :
 • Директно присъствие в 66 държави.
 • Предоставени гаранции в приблизително 200 държави.
 • Стартиране на Coface Global Solutions (набор от услуги, насочени към мултинационални компании) и Top Liner (допълнително покритие към класическата кредитна застраховка).
2013 :
 • Новата идентичност на Кофас – групата представя новото си лого и корпоративен брандов имидж.
2014 :
 • Успех на първичната емисия на акции на Кофас на регулирания пазар Евронекст в Париж. Считано от 2ри юни 2014г. акционери в Кофас са: Публични: 58.50%; Натиксис: 41.24%; Служители: 0.26%.
 • Директно представителство в 67 страни
 • Покритие в близо 200 страни.
2015 :
 • Кофас България стартира нови застрахователни продукти - EasyLiner за малки и средни предприятия и TradeLiner за големи компании.
 • Кофас стартира Cofanet Policy Master - ново решение за онлайн управление на полицата, което справнява реалните вземания от клиенти с кредитните лимити и следи са спазване на сроковете за Уведомления за просрочена сума
2017 :
 • Украйна се обслужва от Coface Central European Holding AG
2019 :
 • Придобиване на PKZ, водещата компания за застраховане на кредитен риск в Словения
Нагоре
 • Bulgarian
 • English