За COFACE

Клонове на Кофас

Централна Европа

Силна международна мрежа

   Кофас присъства пряко или чрез стратегически партньорства в 99 страни, като предоставя застрахователно покритие за своите клиенти в около 200 страни. Кофас разчита на своята собствена международна мрежа,  мрежата Coface Partners и други партньори. Кофас може да предостави своето решение в областта на кредитното застраховане Globalliance във всички тези страни.
 

  Тази застраховка позволява на компаниите да застраховат също така и дъщерните си дружества с един договор. 

Untitled

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нагоре
  • Bulgarian
  • English