За COFACE

За COFACE

Експерт в управлението на търговския риск

Експерт в управлението на търговския риск
Експерт в управлението на търговския риск

В продължение на повече от 75 години Кофас, световен лидер в кредитното застраховане, помага за развитието на бизнеса на редица компании и допринася за създаването на устойчив растеж в световен мащаб.
 
Всеки ден 4300-тe служители на Coface от 70 националности по света осигуряват защита на продажбите на нашите 50 000 клиенти в над 100 страни.
 
Нашите служителите съветват клиентите на Кофас на всеки един етап от бизнес цикъла, с цел да помогнат при оценката на техните рискове и вземане на правилни решения.

  • Bulgarian
  • English