Нашето предложение

За кредитното застраховане

Как работи?

Това е ефективен инструмент за управление на финансовия риск, който предпазва вашата компания от загуби, дължащи се на неплащане на търговски задължения.
Застраховката на кредитния рсик гарантира, че вашата компания не е неблагоприятно засегната от непредвидения провал на един или повече от вашите клиенти; това също е инструмент, който да ви помогне да управлявате рисковете си.
 
  • Достъп до кредитен опит и познания за пазара от световен лидер в областта на кредитното застраховане.
  • Ефективна, професионална оценка на финансовото състояние на вашите клиенти,
  • Обезщетение на неплатените Ви вземания
  • Услуги за събиране на глобални задължения по целия свят 
Circle Credit Insurance_v2_bg

КАКВО Е ВЛИЯНИЕТО НА НЕПЛАТЕНА ФАКТУРА ВЪРХУ ВАШИЯ ОБОРОТ?

25% от фалитите се дължат на неплатени фактури

Вие предоставяте на клиентите си условия за плащане всеки ден. И тъй като това е рутинен начин за правене на бизнес, може да не мислите за риска, който поемате.
 
Но какво се случва, когато клиент не плати? Когато един бизнес затваря? Когато някое правителство изведнъж забранява прехвърлянето на плащания или декларира обезценяване?
 
Вероятно никога не сте имали някоя от тези ситуации преди, но трябва да знаете, че 25% от фалитите се дължат на неплатени фактури.
 
Колко от общите Ви активи представляват неплатените фактури - и заслужава ли да се защитите?

 

а вие? знаете ли влиянието на една неплатена фактура?
Преместете плъзгачите, за да промените стойностите според вашата фирма:
Оперативен
марж


Неплатена
сума


Тази симулация ви показва допълнителния оборот, който трябва да генерирате, за да поемете неплатената фактура.
Във вашия случай, за вземане от 50.000, Вашата компания трябва да генерира допълнителен оборот от
500.000 ако оперативният Ви марж е5%.
Нагоре
  • Bulgarian
  • English