За COFACE

Световен лидер

Кофас осигурява защита на компаниите от просрочени фактури в световен мащаб

Четири стълба на успеха:

  • Експертиза в сферата на търговския риск
  • Защита срещу просрочени фактури 
  • Застраховане на вземания навсякъде по света
  • Стабилно финансово състояние
Чрез тази защита Кофас Груп допринася за гладкото функциониране и дългосрочно развитие на компании от всякакъв мащаб, като същевременно създава атмосфера на доверие сред стопанските субекти в страните, в които оперират тези дружества и техните клиенти.

         

Нашето ноу-хау се основава на четири стълба:

  

1 – Експертиза в сферата на търговския риск

Присъствайки в повече от 200 страни, Кофас е световен лидер в кредитното застраховане и признат експерт в управление на търговските рискове. Всеки ден Кофас осигурява защита на продажбите и стопанската дейност на 37 000 компании.

 

 

2 - Защита срещу просрочени фактури

На 80% от фирмите в световен мащаб се налага да се справят с неплатени фактури от техните клиенти. Те се оказват причина за една четвърт от заведените производства по несъстоятелност. Мисията на експертите на Кофас е да осигурят защита на компаниите срещу просрочени вземания, които застрашават бизнеса и заплашват съществуването на тези дружества.

 

 

3 - Застраховане на вземания

 Разширявайки дейността си в глобален аспект, Кофас се стреми да бъде по-близо до своите клиенти, предоставяйки им подкрепа на местно ниво и спомагайки за изграждането на техния бизнес в международен план. 340 експерти по анализ на риска на Кофас взимат 10 000 решения за кредитни лимити всеки ден в четирите краища на света.

 

 

4 - Стабилно финансово състояние

С рейтинг AA- от Fitch и A2 от Мудис Кофас Груп притежава финансовата сила да изпълнява функциите си на застраховател. Позитивната оценка и на двете рейтингови агенции се базира на три основни фактора: силната конкурентна позиция на Кофас на глобалния пазар на кредитното застраховане, стабилна платежоспособност на Групата и проактивно управление на рисковете на Кофас (базирано на ефективните процедури и системи). След листването на пазара Евронекст през 2014г., Натиксис (банково финансиране, управление и услуги от BPCE, втората по големина френска банкова група) е основен акционер.

Нагоре
  • Bulgarian
  • English