Нашето предложение

TradeLiner

Защита на и покритие срещу риска от неплатени фактури

ползи

 • Вашите рискове намаляват и са по-добре контролирани
 • Възможно е да получите ново банково финансиране
 • Вашите печалби са предпазени
 • Вашите провизии срещу лоши вземания са намалени
TradeLiner
офертата, от която се нуждаете, ако…
 • Сте в B2B бизнеса със застраховаем оборот над 5 млн. лева,
 • Вие искате да предпазите търговския си поток и да защитите Вашата компания от несъбрани търговски вземания, независимо дали се дължат на несъстоятелност или продължително неплащане.
TradeLiner предпазва Вашия паричен поток и е ефективен инструмент за управление на кредитния риск, който Ви носи спокойствие, финансова стабилност и улеснява здравословния растеж на Вашия бизнес.

 

 

 

 

 

image-verticale5
TradeLiner означава непрeкъсната защита срещу риска от неплащания при Вашите:
 • Продажби на местен пазар и износ,
 • Продажби към Вашите клонове.

Застраховаемите операции включват:

 • Потребителски стоки,
 • Услуги,
 • Международна търговия.

Източникът на риск може да бъде:

 • Търговски: неплащане от Ваш купувач;
 • Политически: неплащане поради местоположението на Вашия клиент в конкретна страна (напр. решение на правителството);
 • Свързан с природно бедствие.

Комплексна индивидуална оферта

 • Неплащания по всички Ваши продажби на отложено плащане
 • Покритие, индивидуализирано за Вашите купувачи
 • Автономност, която Ви позволява да определите Вашето покритие
 • Гъвкавост в условията за отложено плащане, които давате на Вашите купувачи
 • Обезщетение до 90% от Вашите загуби
 • Услуги по събиране на Вашите несъбрани вземания
 • Опростена премия с all-inclusive премиен процент
 • Онлайн платформа - CofaNet Essentials - за управление на Вашия портфейл от клиенти и покритие

ВСИЧКО, КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ЗА TRADELINER

Вие имате специфична нужда, ние имаме решение

TradeLiner се адаптира към Вашия сектор на дейност, организация, това което прави Вашия бизнес уникален. Изберете от широк набор от опции и услуги за договор, който отговаря на Вашата дейност, местоположението на Вашите купувачи и степента на централизация на управлението например. 

 

Tableau2 бг

TradeLiner се адаптира проактивно към нуждите на Вашия бизнес

Добре е да знаете

Вие ще платите Вашата премия при извършена доставка - ние няма да фактурираме премия предварително.

Вие трябва да доставите неочаквана спешна поръчка и нямате време да искате покритие за купувача? Ние ще Ви подкрепим като Ви дадем ретроактивно покритие за купувача.

 

Вашата годишна минимална премия ще се адаптира автоматично всяка година на базата на оборота, реализиран през предходните години.

 

В случай на неплатени задължения от клиенти, можете да решите да бъдете обезщетен по-скоро, в зависимост от необходимостта на Вашия бизнес.

Лесен за ползване

 • Вашият договор е лесен за управление - Вашето покритие и уведомление за неплатени задължения чрез платформата CofaNet
 • Coface обработва всяко Ваше искане за кредитно покритие за купувач, като анализира неговите резултати, пазар, политическата и икономическата среда в съответната страна
 • Вие получавате покритие за всеки купувач, което е обект на бъдещо наблюдение
 • Вие информирате Coface в договорения срок за всяко събитие, което може да доведе до неплащане
 • В случай на неплащане по фактура и веднага след получаване на Вашето искане, Coface стартира процедура по събиране на вземането
 • В случай че неплащането се потвърди, включително поради несъстоятелност на купувача, проблеми с паричния му поток или решение на правителството, Вие сте обезщетени

Инструменти за по-ефективно управление на Вашия договор

Cofanet ESSENTIALS: онлайн апликация за нашите клиенти

Кофас Ви дава достъп до Cofanet, сигурно онлайн пространство за управление на Вашия договор.

 

То Ви позволява да идентифицирате Вашите купувачи, да видите общата сума на покритите вземания, да докладвате за щети и да следите за обезщетение по неплатени фактури - всичко това само за няколко секунди.

 

Cofanet също предлага оценка на длъжниците, опции за изтегляне и детайлно проучване.

 

 

CofaMove: за сигурна търговия с лесен достъп

Coface предлага на CofaNet потребителите CofaMove, приложение за смартфон за управление на портфейла от клиенти и доставчици.

 

CofaMove е допълнително решене към CofaNet. То подобрява способността за реакция при поемането на риск и мониторинг, както и предоставя насоки за управление на търговски кредитен риск в реално време.

 

icon-fleches
 
 

TRADELINER: 3 КЛЮЧОВИ ПРЕДИМСТВА

 •  

  Комплексна оферта, която се адаптира към развитието на Вашия бизнес

 •  

  Решение, което Ви позволява да увеличавате продажбите си по сигурен начин

 •  

  Улеснява достъпа до банково финансиране

Нагоре
 • Bulgarian
 • English