Новини и събития
28/09/2018
Корпоративни публикации

Неплатежоспособности в Централна и Източна Европа: Добрите времена са към края си

Неплатежоспособности в Централна и Източна Европа: Добрите времена са към края си

Благоприятната икономическа среда не беше достатъчна, за да се намали неплатежоспособността на компаниите в Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Въпреки че средният ръст на БВП се ускори до 4.5%, т.е. най-високото равнище от девет години, несъстоятелностите нараснаха с 6.4%. Тази последна цифра слага край на тенденция за подобряване на несъстоятелността на бизнеса, която намалява както през 2015 г., така и през 2016 г.

2017 г. отбелязва увеличение в производствата по несъстоятелност в девет страни и спада само в пет. Регионалната разбивка показва голямо разнообразие от динамика, като се започне от 27,1% намаление на несъстоятелността в Словакия, до леко увеличение с 2,4% в Естония и увеличение от 40,1% в Хърватия.

Тези събития са изненадващи, тъй като от 2008 г. насам компаниите са изправени пред най-високата степен на икономическа експанзия. Освен това растежът е балансиран, със значителен принос на възстановяването на инвестициите в дълготрайни активи и потреблението на домакинствата, дължащо се на ниска безработица, нарастващи заплати и предпочитания. Средствата от новия бюджет на Европейския съюз подхранват публичните инвестиции, а голямото използване на капацитета на фона на твърдото търсене насърчава компаниите да се разрастват. От друга страна, в условията на добра икономическа ситуация новите предприятия се опитват да навлязат в силно конкурентна среда. Компаниите често са имали увеличение на оборота, но са ограничили увеличаването на печалбите, които са били ограничени от нарастващите разходи, като постепенното увеличение на заплатите и по-високите разходи за материали, както се потвърждава от ускорените индекси на производствените цени. Посоченото по-горе възстановяване на инвестициите в дълготрайни активи подкрепя търсенето на строителство; фирмите обаче не успяха да отговорят поради бързото нарастване на разходите за строителни материали и недостига на работна ръка. Трудностите при попълването на свободните работни места се превърнаха в основна пречка за бизнеса в региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ), според бизнес анкетите на Евростат.

Тенденцията на увеличаване на несъстоятелността илюстрира края на икономическия цикъл в региона. Страните от ЦИЕ достигнаха върха на икономическото им разширяване през миналата година, а слаб ръст се очаква през 2018 г., последвано от допълнително забавяне през 2019 г. Въпреки това забавянето ще бъде леко, без признаци на рецесия, главно поради продължаващото твърдо търсене, предприятията няма да могат да се радват на макроикономическите условия толкова, колкото през 2017 г. Различни ограничения на предлагането, висока конкуренция, водеща до ниски маржове или предизвикателства от чужди пазари, където се очаква повишено ниво на протекционизъм, оказват влияние върху предприятията в региона на Централна и Източна Европа. Тъй като големите компании ще могат да се възползват от преговорната си мощ и широко присъствие, неплатежоспособността ще се прилага най-вече за по-малките предприятия. Нашата прогноза (базирана предимно върху очакванията за растежа на БВП) предполага, че несъстоятелността на компаниите в региона на ЦИЕ ще се увеличи с 10,4% през 2018 г. и 15,5% през 2019 г.

Изтегляне на тази публикация : Неплатежоспособности в Централна и Из... (854,46 kB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English