Новини и събития
05/09/2018
Икономически публикации

Адриатика Топ 50 - Издание 2018

Coface Adriatic/Balkan Top 50 - карта на региона

Миналата година видяхме солидна икономическа активност в адриатическия / балканския регион. Това обаче не важи за всички страни. Нарастването на Македония е нулево, тъй като доверието на инвеститорите се свива поради политическата криза, за която свидетелстват уличните протести и сблъсъците в парламента. Миналата година също беше разочароващ период за Сърбия, където предизвикателно време за селскостопанския сектор и по-слабо от очакваното възстановяване на инвестициите доведе до ръст от 1.8% на БВП. Въпреки това други адриатически / балкански страни се радват на задоволителна икономическа експанзия като словашката икономика с 5%.
Най-големите компании в региона се възползваха от икономическия растеж и се разраснаха с внушителните 17,0%, като най-голяма печалба отбелязаха словенските компании (+ 22,6%). Въпреки това, в класацията по страни, Хърватия пое водеща роля като страна домакин за повечето компании (17). Общата нетна печалба се увеличава с 6,7% през 2017 г., а заетостта с 2,0%.
Коефициентът на кредитна оценка на Кофас ("@ рейтинг") показва вероятността от неизпълнение за една компания и показва нисък риск от развиване на бизнес с най-големите компании в адриатическия / балканския регион със среден рейтинг 6,6.

 

съдържание на публикацията

Кофас Адриатика Топ 50 Преглед

Икономически преглед

Кофас Адриатика Топ 50 Класация

 

изтеглете публикацията

Нашата публикация може да бъде изтеглена безплатно: Кликнете върху изображението, за да започнете изтеглянето!

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Изтегляне на тази публикация : Адриатика Топ 50 - Издание 2018 (311,51 kB)
Нагоре
  • Bulgarian
  • English