Новини и събития
29/12/2023
Икономически публикации

Проучване на плащанията в Полша за 2023 г.: Малко по-кратки забавяния на плащанията,...

Проучване на плащанията в Полша за 2023 г.: Малко по-кратки забавяния на плащанията,...

Осмото издание на проучването на Кофас относно опита с плащанията в Полша беше проведено през октомври 2023 г. с 341 компании, участващи в проучването. По това време икономическата ситуация беше сравнително мрачна с отрицателни темпове на растеж, регистрирани последователно през първото и второто тримесечие на 2023 г. Имаше икономическо подобрение през последните месеци на тази година, но то беше бавно и постепенно, тъй като регионалната среда остава неблагоприятно. Кофас прогнозира, че растежът на БВП в Полша ще достигне само 0,6% през 2023 г. и след това ще се ускори до 2,8% през 2024 г., което все още би било под потенциалния темп на растеж на полската икономика.

 

Въпреки икономическите предизвикателства и намаляващата устойчивост на различни насрещни ветрове, общата картина на платежната ликвидност в Полша остава благоприятна. Нашето проучване показва, че полските компании са имали средно забавяне на плащанията от 48,7 дни, т.е. с 3 дни по-малко, отколкото в предишното ни такова. Средните забавяния на плащанията спаднаха близо до нивото, регистрирано през 2020 г. (48,0 дни), но този път компаниите не се възползваха от широкия мащаб мерки за подкрепа, въведени по време на пандемията. Въпреки че средната стойност показва скъсяване на забавянията на плащанията, това не е така във всички сектори, тъй като енергоемките сектори регистрират по-големи просрочия. Те включват хартия, метали и енергия, докато текстил и облекло и ИКТ също съобщават за по-дълги забавяния на плащанията, тъй като са изправени пред намален разполагаем доход на потребителите, като домакинствата се фокусират най-вече върху разходите за ежедневни нужди, а не за дълготрайни стоки. От друга страна, най-голямо подобрение в скъсяването на забавянията на плащанията е регистрирано в сектора на хранително-вкусовата промишленост, докато най-кратки забавяния на плащанията са отчетени във фармацевтиката.
Според проучването ни, всички сектори очакват, че размерът на неизплатените вземания ще се увеличи през следващите месеци. Това отразява факта, че макроикономическото подобрение се прехвърля към микроикономиката със закъснение.
Въпреки че полската икономика вече започна да се подобрява в края на 2023 г., компаниите все още съобщават за различни важни предизвикателства, които са изпитали, включително ограничено търсене и фискална тежест, докато високите разходи все още намаляват печалбите им. Освен това, дори ако местната икономика се възстанови през 2024 г., забавянето (ако не и рецесията) в Западна Европа през първата половина на годината може да окаже неблагоприятно въздействие върху основния сценарий, свързан с икономическата и бизнес активност.

 

Download our 2023 Payment survey on Poland
Изтегляне на тази публикация : Проучване на плащанията в Полша за 2023 ... (1,74 MB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English