Новини и събития
05/09/2018
Икономически публикации

Кофас ЦИЕ ТОП 500 Компании - Издание 2018

Класация ЦИЕ ТОП 500 - златни звезди

Анализите показват силен и разширяващ се регион Централна и Източна Европа с намаляващи рискове през 2017 г., което също се изразява в по-високи приходи и нетни печалби за 500-те най-големи компании в региона. Конкуренцията на върха става все по-интензивна.
Тъй като регионът на Централна и Източна Европа продължава да процъфтява, компаниите се радват на поддържаща макроикономическа среда през 2017 г., като средният темп на растеж на БВП се повишава до най-високото си ниво през последните осем години - с 4.5%, след 3.1% през 2016 г. и 3.7% през 2015 г.

Прогнозите на Кофас показват, че растежът ще остане стабилен с 4,1% през 2018 г. Въпреки че социалният риск се е повишил през последното десетилетие, регионът на Централна и Източна Европа остава много по-малко рисков от други нововъзникващи пазари. Твърдите данни сочат, че политическите въпроси все още не влияят негативно на икономиките и бизнеса в ЦИЕ. Притокът на чуждестранни инвестиции остава положителен и редица големи инвестиции остават и продължават да се правят в региона.
Пазарът на труда в ЦИЕ е много благоприятен, но в същото време става все по-строг. Равнището на безработица в региона е намаляло впечатляващо през последните години. Например, нивото на безработица в Румъния спада до 4,6% през януари 2018 г., сравнено с 5,3% година по-рано. През 2017 г. безработицата в Чешката република достига 2,9%, което го прави най-ниската навсякъде в ЕС. В резултат на това заплатите се увеличават в целия регион, както и броят на свободните работни места.

Бизнес условията подкрепят компаниите от Централна и Източна Европа, особено големите, което се потвърждава от класацията ЦИЕ Топ 500. През 2017 г. Кофъс повиши оценките на риска за отделните страни в региона (България, Чешката република, Естония, Унгария, Латвия и Сърбия), а също и на Русия, като остави само Хърватия и Сърбия с доста висок риск от неизпълнение на задълженията.
Резултатите от класацията на най-големите компании в региона показват, че основна част от големите компании се възползват в пълна степен от благоприятната икономическа среда. ЦИЕ Топ 500 очертава икономическата ситуация в 500-те най-големи компании в Централна и Източна Европа, измерена чрез оборот. Общият оборот в 500-те най-големи компании се повишава рязко с 11.8% до 652 млрд. евро. Докато 398 (79,6%) от изброените предприятия отчитат ръст на приходите (спрямо 63% през 2016 г. и 70% през 2015 г.), едва 20,4% са отчели или са изправени пред спад. Въпреки това, битката за мястото на върха става все по-трудна. Агрегираната нетна печалба възлиза на 31 496 млн. евро (+ 16,2%), а заетостта достига 2,4 млн. души (+ 4,7%).

 

 

съдържание на публикацията

  • Анализ "Топ 500" в Централна и Източна Европа (резюме, анализ по страни, секторен анализ, заетост в ЦИЕ)
  • Класацията - най-големите 500 компании, класирани според оборота, включващи допълнителни ключови цифри
  • Икономическа перспектива и Топ 10 компании от всяка страна (в това число Русия и Украйна)

изтеглете публикацията

Нашата публикация може да бъде изтеглена безплатно: Кликнете върху изображението, за да започнете изтеглянето!

 

Изтегляне на тази публикация : Кофас ЦИЕ ТОП 500 Компании - Издание 2018 (156,45 kB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English