Новини и събития
05/09/2019
Икономически публикации

Кофас Прибалтика Топ 50 - издание 2019

Кофас Прибалтика Топ 50 - издание 2019

Икономическият растеж в Прибалтика е тясно свързан с вътрешното търсене.

Страните са благоприятно повлияни от ситуацията на пазара на труда, както и от ръста на инвестициите в дълготрайни активи. Независимо от това, външната среда остава изключително важна за балтийските държави. Делът на износа на стоки и услуги като процент от номиналния БВП е изключително нисък в Литва и Естония, където той е съответно 82% и 72% през изминалата година. В Латвия той е 59%, което подчертава важността на чуждите пазари.

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПУБЛИКАЦИЯТА

Кофас Прибалтика Топ 50

Икономически перспективи

Класацията Кофас Прибалтика Топ 50

 

Изтеглете публикацията

Нашата публикация може да бъде изтеглена безплатно.Натиснете върху снимката, за да започнете изтеглянето!

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Изтегляне на тази публикация : Кофас Прибалтика Топ 50 - издание 2019 (597,09 kB)
Нагоре
  • Bulgarian
  • English