Новини и събития
20/09/2023
Корпоративни публикации

Проучване на корпоративните плащания в Германия за 2023 г

Проучване на корпоративните плащания в Германия за 2023 г

СРОКОВЕТЕ НА КОРПОРАТИВНИТЕ ПЛАЩАНИЯ В ГЕРМАНИЯ ПРЕЗ 2023 Г. СЕ ДОБЛИЖАВАТ ДО НИВАТА ОТПРЕДИ ПАНДЕМИЯТА 

Седмото издание на проучването на Кофас относно опита с корпоративните плащания в Германия беше проведено през юли и август 2023 г. с участието на 1075 компании от 13 различни сектора.

За разлика от миналата година, последното издание на проучването на Кофас за корпоративните плащания в Германия не беше повлияно от специфични събития като пандемията от COVID-19 или началото на войната в Украйна и последвалият натиск върху цените на стоките. Това доведе до нормализиране на плащанията за 2023 г., които се доближиха до стойностите отпреди пандемията.  Все повече компании започват да предлагат условия на отложено плащане през 2023 г. (79% от всички участници в проучването), което е сравнимо с 2019 г. (81%). Общото предпочитание на бизнеса в Германия за по-кратки срокове на отложено плащане остава непроменено: през тази година повече от половината от анкетираните компании са поискали плащанията да се извършват в рамките на до 30 дни, докато свръхдългите срокове на кредитиране (120+ дни) остават рядкост.

Броят на забавените плащания показва доколко мерките за държавна помощ са оказали положително въздействие на компаниите през последните години. Сега, когато почти всички мерки, свързани с COVID-19, приключиха и въздействието на енергийните субсидии намаля, броят на компаниите, отчитащи забавяния на плащанията, се нормализира през 2023 г. (76%) спрямо 2019 г. (85%), но все пак остава значително по-висок от този за периода 2020-2022 г. Важно е да се отбележи, че в някои сектори забавените плащания са над нивата отпреди пандемията, като автомобилостроенето, транспорта и ИКТ. Средната продължителност на забавянията се е увеличила до 30,1 дни през 2023 г. (+1,4 дни спрямо 2022 г.), което продължава да бъде значително под средната стойност отпреди пандемията – 39,7 дни. Повечето сектори (с изключение на дървообработването, строителството, текстил и облекло) отчитат увеличение на продължителността на забавяне на плащанията. Най-кратко тази година са чакали компаниите в сектора на хартиените опаковки, средно 22 дни, а най-дълго тези във финансовия сектор – със средно забавяне от 39,2 дни.

Нарастване на песимистичните очаквания и стратегиите за намаляване на риска. И тази година компаниите остават песимистични по отношение на бизнес перспективите, въпреки че платежното поведение се запазва относително положително. Едва 13% от участниците в проучването смятат, че ситуацията им е по-добра от 2022 г., докато 41% я възприемат като по-лоша. Перспективата за 2024 г. също е неясна. Само 20% от анкетираните очакват възстановяване на бизнеса си, докато 28% се готвят за  не толкова положителен сценарий.

Въпреки че влиянието на отделни значими рискове (като прекъсвания в глобалните вериги за доставки) е намаляло, броят на заплахите, които едновременно засягат компаниите – нараства. В тази неблагоприятна бизнес среда Германия загуби  позиции като благоприятно за развитие на бизнес място в сравнение с 2022 г., докато Съединените щати и Източна Европа придобиха популярност. Китай също стана малко по-привлекателен, но исторически погледнато, позициите  му остават на все така ниско ниво. Това е и резултат от стратегиите за намаляване на риска, предприети от германските компании, които се опитват да намалят бизнес зависимостта си от отделни държави, доставчици или клиенти. Тази година цели 12% от участващите компании избират цялостна стратегия за намаляване на риска, като тези в сектор текстил и облекло са водещи.

 През следващите три години 25% от всички германски компании, взели участие в проучването на Кофас, очакват да използват стратегия за намаляване на риска за своя бизнес.

Изтегляне на тази публикация : Проучване на корпоративните плащания ... (1,64 MB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English