Новини и събития
06/01/2022
Корпоративни публикации

Проучване на плащанията в Полша 2023: изграждането на запаси прави забавянето на п

Проучване на плащанията в Полша 2023: изграждането на запаси прави забавянето на п

Седмото издание на проучването на Кофас относно опита с плащанията в Полша беше проведено през ноември 2022 г. с 356 компании, участващи в него. Това вече беше период, когато икономическите последици от войната в съседна Украйна се бяха материализирали и компаниите дори успяха частично да се адаптират към тях. Въпреки това, високата инфлация, разходите за вложени ресурси, повишените лихвени проценти и опасенията относно слабото търсене, доведоха до загуба на импулс на растеж. Coface оценява ръста на БВП в Полша катоотносително слаб, като се имат предвид очакванията преди пандемията, а именно 1,0% през 2023 г., след 4,4% през 2022 г.

 

Засега общата картина на платежната ликвидност в Полша остава благоприятна. Проучването на Кофас показва, че полските компании са имали средни забавяния на плащанията от 51,8 дни, т.е. с 5 дни по-малко, отколкото в предишното проучване. Съкращаването на забавянията на плащанията до известна степен се дължи на желанието на компаниите да натрупват запаси от продукция и материали, за да избегнат продължаващите увеличения на цените, като по този начин извършват плащанията дори по-бързо от изискваното. Макроикономическите данни потвърдиха, че ръстът на запасите е допринесъл средно за повече от половината от растежа на полския БВП през последните седем тримесечия, т.е. от началото на възстановяването след пандемията. Тази на пръв поглед благоприятна картина обаче крие своите подводни камъни. Енергоемките сектори, които вече пострадаха много от по-високите цени на суровините, регистрираха по-големи забавяния на плащанията. Те обхващат производството на химикали, хартиената и дървесинна индустрия, както  и селскостопанския сектор, като последния страда не само от по-високите разходи за електроенергия, но и от увеличението на тези по агро обработка и торове. В тези сектори плащанията се извършват със средно закъснение от 2 месеца и повече. От друга страна, най-голямо подобрение в съкращаването на сроковете за забавяне на плащанията е регистрирано в транспортния сектор, който обикновено е отчитал най-големите забавяния на плащанията в предишни проучвания.

 

Въпреки това, перспективата е песимистична. Според проучването ни, всички сектори очакват, че размерът на неизплатените вземания ще се увеличи през следващите месеци. Това отразява важни предизвикателства, пред които са изправени компаниите: държавни пречки от фискална тежест и високи разходи за труд, както и последиците от войната в Украйна, включително по-високи разходи за стоки, суровини, прекъсвания на веригата за доставки и вече усетен спад в приходите. Това съответства на постепенното нарастване на бизнес несъстоятелността в Полша. Като се имат предвид както несъстоятелността на активи, така и официалните процедури по преструктуриране, обявени от съдилищата, такива производства вече са нараснали с 23% през първите три тримесечия на 2022 г. в сравнение със същия период на миналата година.

Изтегляне на тази публикация : Проучване на плащанията в Полша 2023: из... (2,23 MB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English