Новини и събития
02/06/2023
Икономически публикации

Проучване на плащанията в Китай за 2023 г.: По-кратки забавяния на плащанията, но вл

Проучване на плащанията в Китай за 2023 г.: По-кратки забавяния на плащанията, но влошени кредитни условия при секторите на производство на химикали и дървесина

2022 г. беше белязана от значително забавяне на икономиката и строги мерки срещу Ковид в Китай. Изправен пред строги ограничения на ликвидността и мобилността, които нарушиха процесите на плащане, китайските предприятия показаха по-голяма гъвкавост при предоставянето на кредитни условия. Проучването на Кофас за корпоративните плащания в Китай за 2023 г. показа, че средните условия на плащане са се увеличили от 77 дни през 2021 г. на 81 дни през 2022 г.

По-дългите срокове на кредитиране допринесоха за по-малко случаи на забавяне на плащания през 2022 г. Сред 1000 анкетирани, 40% съобщават за просрочия, което е спад от 53% през 2021 г. Това представлява най-малкият дял през последните пет години. Основната причина за просрочието са финансовите затруднения на клиентите, произтичащи от натиска върху маржовете поради конкуренцията и все по-често покачващите се цени на суровините. Освен това, средното забавяне на плащанията се съкрати от 86 на 83 дни през 2022 г. По сектори, хранително-вкусовата промишленост отчита най-голямото намаление на средното забавяне на издължаванията с намаление от 23 дни, както и удължаване на сроковете по кредита с втория по големина период, след текстилната индустрия.

По-малко респонденти съобщават за увеличен размер на просрочените плащания (42% към 21%). Това са предимно малки предприятия (<50 милиарда китайски уана оборот), които разчитаха на вътрешния пазар. Проучването, проведено между декември 2022 г. и март 2023 г., също така показа, че по-малко компании са изправени пред ултра-дълги забавяния на плащанията (ULPD), които са просрочени плащания с повече от шест месеца, надхвърлящи 2% от годишния оборот. Делът на респондентите, споменаващи подобни закъснения, е намалял от 64% през 2021 г. на 36% през 2022 г. Тъй като опитът на Coface показва, че 80% от ULPDs никога не се изплащат, този спад предполага намалени рискове за паричните потоци. Този риск обаче се различава в зависимост от сектора. Химикалите изглеждат най-уязвими към финансови рискове, като малко над една трета (34%) от респондентите съобщават ULPD, надхвърлящи 10% от оборота спрямо 26% през 2021 г., тъй като по-високите цени на енергията и суровините, прекъсванията на производството поради блокиране и слабото търсене, оказват натиск върху ликвидните условия в сектора. Възходяща тенденция се наблюдава и при дърводобивния сектор, като делът се увеличава от 0% през 2021 г. до 20% през 2022 г.

Пандемията - и последвалите блокирания - бяха най-важният фактор, засягащ бизнеса през 2022 г. Тъй като китайското правителство се отказа от политиката си за нулев Covid, делът на респондентите, очакващи подобрение на продажбите и паричния поток, се увеличи едновременно, което показва оптимизъм за бизнеса и работна среда в Китай през 2023 г.

Повече подробности в нашата публикация.

Изтегляне на тази публикация : Проучване на плащанията в Китай за 2023 ... (2,26 MB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English