Новини и събития
26/07/2021
Държавен риск и икономика - изследвания

Устойчив ли е бумът на металите за електрическите превозни средства?

Устойчив ли е бумът на металите за електрическите превозни средства?

Металите, използвани в електрическите превозни средства, като литий, кобалт и мед, са в основата на революцията, която в момента се наблюдава в автомобилната индустрия. Строгите регулации, правителствените програми за подкрепа и увеличеното използване на електрически превозни средства в определени региони силно стимулират търсенето на тези метали, които сега са незаменими при производството на акумулатори. По този начин дисбалансът между търсенето и предлагането повишава цените им, въпреки че пазарният дял на електрическите превозни средства остава скромен. В последния си анализ Кофас не предвижда големи промени в тези ценови тенденции през следващите две години.

Различните конфигурации на акумулаторите или възможното използване на водород като енергиен източник няма да намали натиска върху използването на тези метали, дори ако високата цена на тяхната интеграция допринася за насърчаване на научните изследвания и развитието на алтернативните технологии. Тези усилия обаче биха могли да променят ситуацията в дългосрочен план, със силна конкуренция между страните, желаещи да спечелят преднина в следващото поколение превозни средства.

 

Метали, които се възползват от структурните тенденции.

Сегментът на електрическите превозни средства продължава да расте в световен мащаб, с пазарен дял от 13% през 2020 г. в сравнение с 8% през 2019 г. Според Международната енергийна агенция:

  • Докато продажбите на автомобили паднаха с 6% през 2020 г., продажбите на електрически превозни средства нараснаха с 41%, тъй като Европа показа силен интерес към този сегмент.
  • През първото тримесечие на 2021 г. продажбите на електрически превозни средства са скочили с 41% в сравнение с първото тримесечие на 2020 г. и се очаква продажбите да нараснат със 70% за годината.

В допълнение двигателите с вътрешно горене ще бъдат забранени за продажба на някои пазари, включително Европа до 2035 г., премахвайки конкуренцията за електрическите двигатели. Тази тенденция поставя под натиск металите, необходими за производството на превозни средства: литий, кобалт, графит, никел, редки земни елементи, алуминий и мед. Няколко десетки килограма метали, ако не и стотици, се използват в акумулаторите, особено алуминий, който представлява около половината от цялото тегло, последван от мед, графит и никел. Алуминият се използва не само в акумулаторите, но и в други части на превозните средства, като шасито или вътрешните панели, поради предимствата му в теглото и способността му да защитава ефективно срещу сблъсъци. Случаят с медта също е интересен: тя е от съществено значение за производството на акумулатори, но се използва и от доставчиците на електроенергия, които трябва да разработят нови мрежи, за да се адаптират към електрификацията на автомобилните паркове и това ново търсене на енергия.

Ръстът в търсенето надвишава предлагането, което оказва натиск върху производството и цените

Кофас очаква цените на никела, алуминия и медта да нараснат съответно с 34%, 25% и 47% между 2020 и 2021 г. Освен това се очаква търсенето да нарасне значително между 2020 и 2050. Търсенето на мед за електрически превозни средства ще се увеличи с 9,9% годишно през този период, докато никелът ще нараства с годишен темп от 11,8%.

Основните производители на тези силно търсени метали са Демократична република Конго (ДРК), Австралия, Индонезия, Чили и Русия, което кара тези правителства да въведат някои промени при добива, за да спечелят по-голям дял от генерираната добавена стойност, но и за укрепване на екологичните разпоредби за защита на местните общности.

Натискът върху минните и металургичните компании да подобрят предлагането и да отговорят на тези тенденции ще бъде силен.

Кофас очаква капиталовите разходи да се увеличат, за да уловят растежа, но компаниите в сектора също ще трябва да демонстрират висока рентабилност, което представлява краткосрочно предизвикателство. Всъщност този сектор беше дълбоко засегнат от пандемията в началото на 2020 г., предвид спада в цената в съответствие със спада на търсенето и различните блокировки. Тъй като икономическите перспективи бяха по-слаби по това време, бюджетите за проучване и добавяне на капацитет бяха намалени, преди тенденцията да се обърне.

Остават много предизвикателства по отношение на намаляването на зависимостите

Производителите на акумулатори и техните клиенти се опитват да намалят зависимостта си от кобалт, но също така да намерят алтернативни източници на енергия. Водородът обикновено се смята за добра алтернатива, способна да облекчи общите разходи за индустрията и тежестта върху околната среда. Въпреки това Кофас не очаква водородът да "промени играта" през това десетилетие без сериозни стимули от правителствата.

В допълнение, играчите в екосистемата на акумулаторите - която включва крайни потребители като производители на автомобили - не се очаква да предпочетат водорода в краткосрочен план, тъй като те са инвестирали много в акумулатори, за да спазват строгите разпоредби, въведени от властите.

Рециклирането и кръговата икономика са друг отговор на проблема за задоволяването на нарастващото търсене и намаляването на въздействието върху околната среда. Въпреки че желанието за развитие на използването на електрически превозни средства се основава на постигането на целите на Парижкото споразумение и борбата с изменението на климата, добивът на метал, както всеки процес на добив, има значително въздействие върху околната среда и обществото.

С продадените милиони електрически превозни средства, рециклирането ще бъде ключов въпрос през следващите години и много компании бързат да развият свои собствени операции в този сегмент. Рециклирането на кобалт и никел е относително зряло, с общ процент от 60%, но литийът се рециклира рядко с общ процент от само 1%. Следователно има какво да се подобри подобрение, особено по отношение на управлението на отпадъците.

Натиснете тук, за да изтеглите цялото проучване:

 

 

 

 

 

Изтегляне на това прес-съобщение : Устойчив ли е бумът на металите за еле... (486,15 kB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English