Новини и събития
26/05/2021
Държавен риск и икономика - изследвания

Китай: нарастват рисковете от неплащане

Китай: нарастват рисковете от неплащане

Пандемията от COVID-19 през 2020 г. повиши нивото на несигурност по отношение на перспективите за бизнеса, подтиквайки китайските компании да затегнат инструментите си за кредитно управление като част от усилията за подобряване на паричните потоци и запазването на жизнеспособността в трудната икономическа среда. Проучването на Кофас за корпоративните плащания на Китай от 2021 г. показва, че кредитните условия са средно с 11 дни по-кратки през 2020 г., като стигат до 75 дни, докато условията за кредитиране клонят към по-кратък, отколкото по-дълъг период.
Делът на респондентите, предлагащи средно дълги кредитни условия между 31 и 60 дни, се е увеличил от 20% на 30% през 2020 г., което съвпада със спада на тези, които предлагат над 120 дни, до само 13%.

 

Проучването също така подчертава, че по-малко компании са отчели забавяния в плащанията през 2020 г., отчасти поради по-строгите условия на кредитиране, но вероятно и поради подкрепата на държавата, включително данъчни облекчения, гаранции по заеми и отказ от лихви по заеми. Въпреки трудния икономически контекст, компании в 11 от 13 сектора отчетоха спад в забавянията на плащанията. Няма промени в търговията на дребно, докато при строителството се наблюдава увеличение на просрочените плащания. По отношение на средните забавяния на плащанията (в дни), строителството и енергетиката бяха доста над средното през 2020 г. По-обезпокоително обаче беше значителното увеличение на дела на фирмите в тези два сектора, които отчитат свръхдълги забавяния на плащанията (над 180 дни), надвишаващи 10% от годишния им оборот, което е индикатор за сериозни рискове по отношение на паричните потоци.

 

С напредването на икономическото възстановяване в началото на 2021 г. компаниите са по-оптимистични по отношение на перспективите за продажбите и паричните потоци за следващата година. Възстановяването обаче не е достатъчно широкообхватно и остава неравномерно по сектори. Фирмите също се възползваха от по-сериозни мерки за фискална и парична подкрепа през миналата година, които се очаква да бъдат допълнително ограничени през тази година. Кофас очаква увеличение на просрочените задължения и несъстоятелността през 2021 г., особено сред секторите, които са натрупали по-високи рискове при паричните потоци през 2020 г. на фона на забавяне на кредитния растеж.

 

[1] Проучването за корпоративни плащания в Китай през 2021 г. е проведено между февруари и април тази година и включва над 600 компании в 13 сектора в континентален Китай.

 

ИЗТЕГЛЕТЕ ЦЯЛОТО ПРОУЧВАНЕ ТУК

 

 

Изтегляне на това прес-съобщение : Китай: нарастват рисковете от неплаща... (230,76 kB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English