Новини и събития
23/06/2021
Държавен риск и икономика - изследвания

Германия: Предстоят повече несъстоятелности въпреки държавната помощ

Германия: Предстоят повече несъстоятелности въпреки държавната помощ

Несъстоятелностите в Германия спаднаха значително през 2020 г. в сравнение с 2019 г., въпреки най-тежката рецесия от 2009 г. Това до голяма степен се дължи на програмите за държавна подкрепа. Ранните молби за откриване на производство по несъстоятелност (Regelinsolvenzverfahren) в съдилищата вече се увеличиха рязко през февруари и март, което е знак за предстоящо нарастване на корпоративната несъстоятелност през следващите месеци. Според модела за прогнози  на Кофас до 4030 несъстоятелности са били предотвратени през 2020 г. от държавната помощ. Съответно за компаниите кризата далеч не е приключила.

Обобщение за 2020 г.: Неплатежоспособността е намаляла, но не навсякъде

През 2020 г. 15 840 са компаниите в несъстоятелност в Германия. Благодарение на държавната подкрепа това е най-ниското ниво на несъстоятелност от 1993 г. насам и най-резкият спад (-15,5% спрямо 2019 г.) от 1975 г.  2021 започна както 2020 г. като приключи с много нисък брой компании в несъстоятелност.

Не всички сектори или региони обаче се възползваха от държавната помощ. За да получат държавна подкрепа, компаниите трябваше да докажат, че техният бизнес модел е бил работещ преди пандемията, т.е. към декември 2019 г. Секторите като метали и автомобили например, които бяха в рецесия от края на 2018 г., не отговориха на тези критерии и съответно не получиха държавна помощ и изпаднаха в несъстоятелност. Несъстоятелността в сектора на металите се е увеличила със 7,1% през 2020 г., докато ръстът в автомобилната индустрия достигна 31,6%. Този ръст в определени сектори не промени цялостната структура на несъстоятелностите в Германия: по-голямата част от несъстоятелностите идва от бизнес услугите, строителство и хотелиерство, както и от продажбите на дребно и транспорта. През 2020 г. металите представляват едва 3% от всички несъстоятелности, а автомобилостроенето - едва 0,5%.

Тревожно увеличение на исковете за несъстоятелност

Несъстоятелността е съсредоточена в микропредприятия и малките и средни предприятия (МСП). Но броят на компаниите в несъстоятелност не дава информация за икономическите щети. В действителност немската статистическа служба (Destatis) изчислява, че въпреки че броят им е намалял драстично, очакваните молби за откриване на производство по несъстоятелност достигат най-високото ниво от рецесията през 2009 г.

 

През 2020 г. молбите се увеличиха с 65% в сравнение с 2019 г. Някои сектори се откроиха, особено секторът на информационните и комуникационни технологии (ИКТ). Този сектор отчита ръст от 2767% на годишна база, хотелиерството отчита увеличение от 383% на годишна база, секторът на търговията и търговията на дребно от 116%, а финансовият и застрахователният сектор от 124%. От другата страна, в строителството молбите са се увеличили само със 7% на годишна база, докато тези в транспорта всъщност са намалели с 84%.

 

Достатъчни мерки за подкрепа?

Немското федерално правителство приложи мерки за подкрепа на компаниите по време на пандемията. Кредитите бяха най-използвани през първата година на кризата, достигайки 49 млрд. Евро (1,5% от БВП). Икономическият стабилизационен фонд за големите компании, един от основните стълбове за подкрепа, беше използван в много малка степен (от наличните 600 милиарда евро бяха използвани само 8,4 милиарда евро) и главно от туристическия сектор.

 

Дори и при значителна държавна подкрепа е много вероятно тези мерки да са били недостатъчни или приложени твърде късно, за да поддържат баланса на корпоративните финанси. Изглежда, че хотелиерството и продажбите на дребно са два сектора, в които се изразходва финансовият буфер и в които има вероятност за повече несъстоятелности, след 6-седмичен локдаун през пролетта на 2020 г. и още 5 до 6-месечен локдаун през зимата / пролетта на 2021 г.

 

Според симулацията на Кофас Груп общите несъстоятелности са се увеличили с 6% през 2020 г. в сравнение с 2019 г. В действителност несъстоятелността е спаднала с 15,5%. Следователно може се очаква дял от 21,5% (или 4030 несъстоятелности). По-голямата част идва от хотелиерството, където очакваме около 660 „скрити несъстоятелности“, последвани от транспорта и строителството с около 420, производство (230) и търговия на дребно (190). Това показва, че дори при малък брой несъстоятелности през 2020 г., тепърва предстои да видим отражението на пандемията върху корпорациите.

Изтегляне на това прес-съобщение : Германия: Предстоят повече несъстояте... (740,25 kB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English