Новини и събития
01/09/2023
Корпоративни новини

Кофас потвърждава много добрия си старт на годината с нетни приходи за първото п

Кофас потвърждава много добрия си старт на годината с нетни приходи за първото полугодие от 128,8 милиона евро
ОБОРОТ ЗА ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА ГОДИНАТА: 960 млн. €, УВЕЛИЧЕНИЕ от 11,1% ПРИ ПОСТОЯНЕН КУРС И ПЕРИМЕТЪР И 9,9% НА ОТЧЕТНА БАЗА
  • Кредитното застраховане  се повиши с +11,2% при постоянен валутен курс, водено от увеличената активност на клиентите и ръста на приходите от такси и комисионни (+11,3%);
  • Клиентската лоялност е рекордно висока (94,4%); ценовият ефект все още беше отрицателен (-2,0%), но по-малко, отколкото през H1-22;
  • Продължаващият ръст на бизнес информацията е с двуцифрени показатели (+14,8% при постоянен валутен курс); нарастване с +5,4%, отразявайки ясно икономическо забавяне в Германия и Полша.
КОЕФИЦИЕНТ НА НЕТНАТА ЗАГУБА НА 40,3% ПРЕЗ H1-23, УВЕЛИЧЕНИЕ С 3,8 процентни пункта; НЕТНО КОМБИНИРАНО СЪОТНОШЕНИЕ НА 65,5%, УВЕЛИЧЕНИЕ С 2,2 % (И +8,3 % В СРАВНЕНИЕ С H1-22, ИЗКЛЮЧВАЩИ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА държавното подпомагане)
  • Коефициент на брутна загуба от 39,4%, до 7,4 пункта в рискова среда, която все още се нормализира;
  • Съотношението на нетните разходи намаля с 1,6 процентни пункта до 25,2% в резултат на подобрен продуктов микс и високи презастрахователни комисионни, докато инвестициите продължават.
НЕТния ДОХОД (ГРУПОВ ДЯЛ) възлиза на 128,8 млн. €, ВКЛЮЧИТЕЛНО 67,7 млн. € ЗА Q2-23; ГОДИШен рат1 от 14,3%
ПРОГНОЗен КОЕФИЦИЕНТ НА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ равен на 192%2 НАД ЦЕЛЕВИЯ ДИАПАЗОН (155% - 175%)

Главният изпълнителен директор на Кофас Груп, Ксавие Дюран, коментира по темата:

 

 „През първата половина на годината, оборотът на Кофас нарасна с 11,1% на фона на падащите цени на суровините с по-ниски цени на енергията, които облекчиха, поне временно,     инфлационния натиск. Тъй като икономическият растеж все още е слаб, особено в Китай и Европа, както и нарастващите разходи за финансиране, финансовото състояние на много   компании се   влошава. От началото на годината Кофас, в тясно сътрудничество със своите клиенти, по този начин значително засили превантивните си действия по отношение на рисковия   си портфейл.

 През второто тримесечие резултатите на Кофас възлизат на 68 млн. евро, високо ниво, отразяващо нашето проактивно управление на среда с нарастващи загуби и строг контрол на   разходите. Комбинираният коефициент за тримесечието възлиза на 65,5%, съгласно новите счетоводни стандарти IFRS 17.

 Нашето силно представяне е отразено и в ръста на услугите, като например бизнес информацията, която записа още едно тримесечие на двуцифрено увеличение (+14,8% през първото   полугодие). Всички тези елементи позволиха на Кофас да постигне годишен ROATE от 14,3% от началото на годината, доста над целите в средата на цикъла.

 И накрая, Кофас ще представи своя нов стратегически план на 5 март 2024 г.“

 

 

 

Освен ако не е посочено друго, сравненията на промените се отнасят до проформа резултатите по МСФО 17 към 30 юни 2022 г. 1- Възвръщаемост на средния материален собствен капитал 2- Този прогнозен коефициент на платежоспособност е предварително изчисление, направено в съответствие с тълкуването на Coface на разпоредбите за Платежоспособност II и с помощта на частичния Вътрешен модел. Крайното изчисление може да се различава от това предварително изчисление. Очакваният коефициент на платежоспособност не се одитира.

Изтегляне на това прес-съобщение : Кофас потвърждава много добрия си ста... (646,73 kB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English