Новини и събития
12/07/2023
Новини за продукти

Как Coface използва Data Science, за да помогне на бизнеса?

Как Coface използва Data Science, за да помогне на бизнеса?

Изкуствен интелект, масивен анализ на данни, Machine Learning, предсказуеми анализи и моделиране, задълбочено обучение и обработка на изображения… Кофас използва много усъвършенствани технологии за Data Science, за да проектира нови решения за своите клиенти.

 

 

 

БИЗНЕС ИНФОРМАЦИЯ: СРАВНЯВАме НА ФИНАНСОВИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ НА  вашата КОМПАНИЯ С НЕЙНИТЕ конкуренти, ЗА ДА ви помогнем ДА НАПРАВЛЯВАТЕ ТЪРГОВСКАТА СИ СТРАТЕГИЯ само С НЯКОЛКО кликвания

Urba Peer groups

Дали една компания е повече или по-малко печеливша от основните си конкуренти? Какво е съотношението на дълга ѝ в сравнение с подобни играчи в индустрията? Колко стабилна е финансовата ѝ структура? Data Lab by Coface създаде Peer Groups, за да отговори на нуждите на клиентите, желаещи да използват финансова информация и оценят своята верига от клиенти и доставчици. Решението е предназначено да оцени компания по отношение на нейните конкуренти, въз основа на широк набор от критерии за финансов анализ, сравнени в реално време.

Тази сравнителна база данни е изградена върху извличане и обработка на над 5 милиона финансови отчети на компании от всички географски области и сектори, в които Кофас оперира. Може да се използва за съставяне на класация, получена от поредица от критерии, включително: рентабилност, платежоспособност, индустрия, географско местоположение, размер на сектора...

Това класиране на финансовите съотношения (до 24 съотношения) след това се превежда визуално и динамично в URBA360, новата информационна платформа на Кофас. Днешните компании трябва да направят нещо повече от просто достъп до големи източници на данни, за да насочат стратегията си за развитие - ето защо нашите клиенти могат да използват Peer Groups, за да се възползват от нови квалифицирани данни и информация за подходящи прозрения, които са лесни за използване.

 

economic insights: ДИНАМИЧНО АНАЛИТИЧНО ТАБЛО ЗА УПРАВЛЕНИЕ И УНИКАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДВИЖДАНЕ НА РИСКА И ТЪРСЕНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИНВЕСТИЦИЯ

Компаниите клиенти на Кофас често търсят данни и анализи за глобалните икономически тенденции, за да вземат информирани решения относно стратегията си за развитие и управлението на рисковете на клиентите и доставчиците. Кофас отговори на тази нужда, като изготви Economic Insights (Икономически прозрения), предоставяйки на клиентите си цялата си икономическа информация и оценки.

 

Economic Insights - country risk

 Въз основа на Economic Insights и бизнес информацията на Кофас

 

Tова решение може да се използва за оценка на риска в над 160 държави и 13 сектора. Тези динамични табла за управление се основават на обширен анализ на данните и показателите, произведени от икономистите на Кофас по целия свят.

 

Благодарение на Economic Insights, клиентите на Кофас могат:

  • да анализират икономиките на различни държави, за да насочвате техните инвестиции;
  • да предприемат кръстосани анализи по държави и сектори по-бързо и да сравняват различни доставчици, за да им помогнем да вземат стратегически решения относно управлението на веригите за доставки;
  • да оценят политическия риск или макроикономическите условия, които могат да повлияят на рентабилността на компанията и дали дадено бизнес решение е правилното;
  • да измерят бързо бизнес рисковете за тяхното развитие в конкретни региони или икономически сектори;
  • да вградят (API) резултатите и оценките на Кофас в техните собствени инструменти за управление на риска: бизнес среда, макроикономически риск, банков риск, риск за околната среда, политически и социален риск, индекс на нестабилност, индекс на конфликти, оценка на риска на купувача, индекс на плащане и т.н.
  • да спестят ценно време с тримесечни актуализации и хронология на данните за повече от 10 години.

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ И СЪБИРАНЕ НА вземания: надграждане НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ИСКОВЕ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА deep learning И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОБРАБОТКА НА ИЗОБРАЖЕНИЯ

 

Кофас въвежда нови решения, предназначени да оптимизират управлението на подаване на щети, за да предостави оптимално качество на услугата на своите клиенти, чрез рационализиране на работата на мениджърите по обезщетяване и събиране на вземания. Coface Data Lab разработи решение, базирано на технологията OCR (оптично разпознаване на символи) и обучение на усъвършенствани алгоритми за невронни мрежи. Тази нова система е предназначена да се справи със значителния обем неплатени декларации, които клиентите на Кофас подават и големия брой документи, които трябва да се събират и проверяват „ръчно“ от мениджърските екипи.

При всяка нова декларация за неплатени задължения, изискващи обезщетение, инструментът анализира всички документи, предоставени от клиенти, открива и разграничава фактури от други видове документи. След това, идентифицира ключовата информация (номер и дата на фактура, дата на плащане, обща сума и ДДС и т.н.) измежду цялото цифрово и текстово съдържание, извлечено от OCR. За да идентифицира и автоматизира извличането на тези ключови данни, Кофас трябва да обучи алгоритми за изкуствен интелект върху стотици хиляди документи от записи, обработени преди това от мениджърските екипи.

А резултатът? За няколко минути софтуерът може да открие файлове, в които известието, за което декларацията за неплатени фактури е непълна. Чрез намаляване на ръчния анализ със 70%, това решение подобрява крайните срокове за обработка на искове и ускорява процеса на обезщетение в полза на клиентите на Кофас. Това е още по-важно, тъй като фазата на обезщетение и събиране на вземания е решаващ момент за клиент, който може да бъде засегнат, защото една от поръчките му не е платена!

 

>> Заявете обратно обаждане от някой от нашите експерти тук, за да получите повече информация за нашите бизнес информационни решения, предлагани от платформата iCON by Coface.

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English