Новини и събития
08/08/2023
Корпоративни новини, Новини за продукти

Към по-предсказуемо управление на риска с Data Science

Към по-предсказуемо управление на риска с Data Science

 

 

Изкуствен интелект, машинно обучение, прогнозен анализ и моделиране, Deep Learning, обработка на изображения...

Кофас използва напреднали технологии за наука за данни, за да управлява рисковете по-ефективно и предсказуемо в полза на своите клиенти.

 

SCORING: ПРОГНОЗИРАНЕ НА КОРПОРАТИВНА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ЗА ПО-ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ КУПУВАЧА

Ефективното управление на риска е свързано с предвиждането на рисковете! Когато става въпрос за оценка на финансовото състояние на компаниите и риска на купувача (DRA - Debtor Risk Assessment), оценяването на компаниите е съществен компонент от управлението на риска. Ето защо Кофас непрекъснато подобрява вътрешния си модел за оценяване. Целта: да се предвиди все по-точно вероятността компаниите да изпаднат в неплатежоспособност. Този инструмент за вземане на решения, който Кофас предоставя на своите клиенти, съчетава експертния опит на специалистите по данни на Кофас и неговите клиенти.

Използвайки усъвършенстван изкуствен интелект и усъвършенствани технологии за машинно обучение, Кофас автоматизира част от производството на DRA чрез масово използване на финансови данни за компании от своите 52 обогатени информационни центъра по целия свят и от други външни доставчици на информация. За да оптимизира предсказуемостта на резултата, Coface взема предвид и своята история на плащанията по подразбиране.

Благодарение на този подобрен инструмент за оценяване, Кофас предлага на своите клиенти възможността да управляват своите рискове още по-точно и ефикасно чрез:

 • по-добре квалифицирана финансова информация;
 • прецизни и уместни прогнозни анализи;
 • моделиране, което може да бъде персонализирано според държавата, в която е базиран техният бизнес;
 • по-добра оценка на кредитния риск и по-добри решения за гарантиране на риска;
 • намаляване на исковете чрез по-добро прогнозиране на корпоративни несъстоятелности.

Като уникален нематериален актив, бизнес информацията на Кофас се обогатява и нейната добавена стойност се увеличава!

 

МАКРОИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО МОДЕЛИРАНЕ: СИМУЛИРАНЕ И ПРЕДВИЖДАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ШОКОВЕ ВЪРХУ КОМПАНИИТЕ

Икономически, здравни или енергийни кризи... Как можем да предвидим въздействието на потенциални макроикономически сътресения върху финансовите баланси на компаниите?

Това е предизвикателният проблем, на който Кофас се опита да се справи, като създаде решение за моделиране на бъдещите финансови отчети на компаниите според различни сценарии. Идеята е да гледате една година напред, а не в огледалото за обратно виждане!

Този инструмент за вземане на решения отговаря на двойна нужда на нашите клиенти:

 • да събира и анализира финансова информация за компании възможно най-рано, без да чака финансовите отчети да бъдат публикувани (6 до 9 месеца след края на финансовата година);
 • да имат достъп до подходящи прогнозни анализи и надеждни прогнози за растеж на финансовото състояние на компаниите.

Работейки с нашите икономисти, рискови застрахователи и екипи за бизнес информация, Data Lab събира, обобщава и анализира различни източници на данни (икономически прогнози на Coface, данни на МВФ, данни на Banque de France, правителствени министерства и др.), за да изготви прогнози, които предвиждат финансовите изявления и симулира въздействието на потенциални външни макроикономически шокове.

Тези прогнозни модели, които включват масивна симулация на балансови данни от нашите източници на данни за кредитно застраховане, позволяват на нашите клиенти да се възползват от:

 • усъвършенстван прогнозен резултат на компанията, като се вземат предвид очакваните финансови отчети и следователно по-надеждни прогнози за растеж на финансовото състояние на компаниите;
 • по-добре информирани решения за поемане на риска за по-ефективно прогнозно управление на риска;
 • подходящи анализи и по-добро качество на услугата, за да ги подпомогне в развитието на техния бизнес в сложна и променяща се икономическа среда, където всеки външен шок може да има голямо въздействие върху икономическия и финансовия баланс на компанията.

>> Свържете се с някой от нашите експерти да Ви се обади обратно или да получите повече информация за нашите решения за данни на нашата платформа за бизнес информация iCON by Coface.

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
 • Bulgarian
 • English