Новини и събития
27/11/2015
Икономически публикации

Панорама Франция за трето тримесечие на 2015г.

Панорама Франция за трето тримесечие на 2015г.

Скромен, но стабилен. Това са характеристиките, които най-добре описват растежа на Франция - както илюстрират цифрите за третото тримесечие, публикувани през Ноември. Потреблението на домакинствата нараства, макар и скромно, поради увеличаване на покупателната способност в резултат на почти нулевата инфлация и въпреки все по-високата безработица. Фирмените инвестиции също нарастват, но с по-бавно темпо от по-голямата част от съседите на Франция и в сравнение с темповете в миналото, наблюдавани по време фази на икономическо възстановяване.

Външната подкрепа от намалените цени на горивата и мерките на правителството, като Данъчния кредит за конкурентоспособност и заетост (CICE), също спомага за мъзстановяване печалбите на компаниите.

Промяната в темповете на несъстоятелност показва, че компаниите са започнали да се възползват от ефектите на това колебливо възстановяване. Несъстоятелностите спадат за трета последователна година, без значение от размера на компаниите. Компаниите въпреки това са все още работят в лоши условия, например в Централната част и регион Оверн, където несъстоятелностите все още нарастват и в Ил-де-Франс, където те остават стабилни.

Секторният анализ на Кофас за Франция подчертава тези постоянни рискове. Докато повечето сектори имат близко ниво на риск до средното за Европа, транспортът и строителството са по-рискови. Въпреки спада в цените на петрола, френският транспорт се класира като високорисков,  една степен над сектора в останалите Европейски държави.

Строителството остава Ахилесовата пета на френската икономика. Освен това докато продажбите на ново строителство нарастват категорично през 2015г., ние оставаме предпазливи, тъй като цените са само леко намалени от 2008г. насам, с прогноза за нов спад през 2016г. На последно място сегменитите страдат от продажбата на публичните играчи и регионалните различия остават в сила.

Несъстоятелностите в регионите на Ил дьо Франс и Рон-Алп остават в червено.

изтеглете тази публикация

mini-pano_medium

 

 

  • Част 1 : Макроикономическа обстановка
  • Част 2 : Несъстоятелност
  • Част 3 : Секторен риск
  • Част 4 : Строителството през 2016г : стъпки към възстановяване?
Изтегляне на тази публикация : Панорама Франция за трето тримесечие ... (730,51 kB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English