Новини и събития
12/05/2016
Държавен риск и икономика - изследвания

Унгария: домакинското потребление нараства, но фирмите се сблъскват с предизвик

Унгария: домакинското потребление нараства, но фирмите се сблъскват с предизвикателства

 

 

Унгария се справя добре, особено на фона на борещите се икономики в глобален мащаб.

 

Страната продължава да се облагодетелства от умереното нарастване на икономиката и отчита ръст от 2.2% за тази година. Това позитивно представяне е задвижено от потреблението на домакинствата, от своя страна засилено от намаляващата безработица, увеличаването на приходите, програмата за социалните помощи и разрешаването на проблема около валутните ипотечни заеми.

 

домакинското потребление, основен фактор за бвп

 

 

Унгарската икономика отбелязва съществен растеж след рецесията през 2012 година. Финансирането от ЕС е важен фактор за това увеличаване, но в никакъв случай не е единствен. Перспективите пред унгарската икономика и повечето страни от пазарните партньори се подобрява. Въпреки растежа от 2.2 % за тази година, предвиден от Кофас, той ще бъде по-нисък от този през 2015 – 2.9%, това най-вече ще се дължи на бавното усвояване на европейските средства. Текущите подобрения в пазара на труда и фискалните мерки (като намаляване на личните данъци и на ДДС) подкрепят домакинското потребление като основна движеща сила в икономиката. Динамичният пазар на труда подобрява предразположението за извършване на разходи. Домакинското потребление така или иначе ще продължи да бъде основен двигател на унгарската икономика за следващите няколко тримесечия.

 

„Въпреки че Унгария ще отчете бавен напредък тази година, все пак е предсказано да достигне ниво от 2.2%. Докато домакинското потребление остава ясно, икономическата активност страда от неблагоприятна бизнес среда, която продължава да затруднява приноса на частния сектор за растежа.” – посочва Грегорж Шилевич, регионален икономист на Кофас за ЦИЕ

 

Компаниите компенсират задълженията си независимо от стимулиращите мерки

 

Увеличения публичен бюджет и нивата на дългове водят до иницииране на мерки, целящи увеличаване на годишните приходи. Бизнесът страда от различни видове данъци и квази-данъци, които включват допълнителни финансови утежнения за банковите, енергийни и телекомуникационни компании в страната, както и за големите ритейлъри. Възможността за по-нататъшни смени в регулативната и законодателна рамка на страната причини несигурност, караща компаниите неохотно да инвестират и да разширяват бизнеса си. Унгарската централна банка въведе стимулиращи мерки, включително и реалното заемане интересуващите се нива, също и финансиране на растежа на проекти, което осигурява ниско ниво на интерес към взимане на заеми от малките и средни предприятия. Също така корпоративният сектор продължава да компенсира задлъжнялостта си. Допълнителни мерки за подкрепа на бъдещи заеми от малки и средни предприятия могат да помогнат за засилването на икономическата активност на страната. Отношението на бизнеса сред големите компании дава индикации, че те биха могли да се подобрят – ако не се появят бъдещи данъчни утежнения.   

 

Автомобилният сектор е важен за икономиката на Унгария

 

Предизвикателствата в корпоративния сектор основно бяха усетени от чуждестранните дружества. Това обаче не важи за автомобилния сектор, който се облагодетелства от преференциалния унгарски бизнес климат. Автомобилният сектор дава съществен принос в икономическата активност на Унгария, създавайки почти 4.5% от добавената стойност на страната и повече от 10% от износа. Относително позитивния изглед на индустрията се облагодетелства от поръчките от Западна Европа – дестинация за по-голямата част от продукцията й, както и от продължаващата разходна конкурентоспособност, в сравнение с други страни от Еврозоната, отслабени от свръхкапацитет. Въпреки това секотрът може да пострада от ефекта на скандала с Фолксваген, дължащ се на силните преки чуждестранни инвестиции на групата в Унгария, оказа се че този риск намалява напоследък. 

 

 

изтеглете публикацията -  унгария: ПРЕДПРИЯТИЯТА В НАЧАЛОТО НА УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ

 

  •  Повишаване на частното потребление
  •  Компаниите: намаляване на задлъжнялостта, въпреки мерките за стимулиране
  •  Унгария секторен риск анализ
  •  Заключение
Изтегляне на това прес-съобщение : Унгария: домакинското потребление нар... (91,63 kB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English