Новини и събития
07/11/2023
Държавен риск и икономика - изследвания

КОФАС ЦИЕ ТОП 500 - 2023: ВЪПРЕКИ ТРУДНОСТИТЕ, РЕГИОНЪТ ДОСТИГА СТАБИЛЕН РЪСТ ОТ 4,0% ЗА...

КОФАС ЦИЕ ТОП 500
  • Въпреки първоначалните опасения за въздействието на войната в Украйна върху икономиките на страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ), регионът демонстрира устойчивост. Въпреки това, поради енергийната криза и нарастващите разходи, се наблюдава нарастващо забавяне;
  • Топ 500 играчи: наблюдава се увеличение на оборота, нетната печалба и заетостта, вследствие на макроикономическите промени;
  • Сектори: нефтената и газовата промишленост заема водещо място, следвана от комуналните и обществени услуги, наред с автомобилната и транспортната промишленост;
  • Полша събира най-големите предприятия в региона със значително увеличение на съвкупния оборот от 37,9% през 2022 г., в сравнение с предходната година.

Предизвикателствата пред бизнеса в региона на ЦИЕ първоначално включваха продължаващи трудности в различни сектори, въпреки възстановяването от въздействието на пандемията от Ковид-19. „Тогава регионът беше ударен от пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, което доведе до хуманитарна и икономическа криза. Това доведе до повишаване на разходите, особено при енергийните стоки, както и до недостиг на производствени компоненти и прекъсвания във веригите за доставки“, казва Гжегорж Шилевич, регионален икономист на Кофас за Централна и Източна Европа, обяснявайки развитието в региона: „Въпреки тези предизвикателства, Регионът на ЦИЕ все пак успя да постигне стабилен растеж на БВП от 4,0% през 2022 г. (след 6,2% през предходната година), подкрепен от нарастващите запаси и стабилното вътрешно търсене“.

Международната компания за застраховане на вземания и неплатени фактури представя своето 15-то годишно проучване за най-големите 500 компании в ЦИЕ. „Проучването на Кофас ЦИЕ Топ 500“ класира бизнесите по оборот и анализира допълнителни фактори като броя на служителите, рамката на компаниите, секторите и пазарите, както и  кредитните оценки на компанията Кофас. Икономическото представяне на Топ 500 на ЦИЕ служи като представителен индикатор за пазарните тенденции в целия регион.

 

ТОП 500-те ИГРАЧИ ПОКАЗВАТ ПОВИШЕние в ОБОРОТа, НЕТНАта ПЕЧАЛБА И РАБОТНАта СИЛА

„Макроикономическата среда и растящите разходи предоставиха благоприятна почва за растеж на оборота на бизнеса. Резултатите от класацията за 2022 г. на най-големите компании в региона потвърждават тази тенденция“, изтъква Ярослав Яворски, Главен изпълнителен директор на Кофас за Централна и Източна Европа, обяснявайки положителната картина на проучването. Общият оборот на всичките 500 компании скочи с 39,8% до 1,1 трилиона евро. Общата нетна печалба се увеличи с +46,5% до 54 745 милиона. Освен това 500-те компании осигуряват работа на 2,3 милиона души (+3,5% спрямо предходната година).

 

МЯСТОТО НА БЪЛГАРИЯ В КАРТАТА НА КЛАСАЦИЯТА

На първо място по представителство сред държавите се класира Полша (със 166 представени компании), следвана от Чехия (77), Румъния (60), Унгария (54), а на 5-то място са България и Словения (31).Оборотът на България се е увеличил с 69,9 %, а нетната печалба е нараснала с 59,8 %. Комуналните и обществени услуги са най-доминиращият сектор, с дял от 32% по отношение на оборота и 39% според броя на дружествата.

“Гордея се, че присъствието на български компании в класацията ЦИЕ Топ 500 отново нараства с всяка следваща година. В сравнение с 2021 г., през 2022 г.видяхме, че броят на българските дружества в класацията се е увеличил с повече от 20% и достигна общо 31. Повечето от новите участници в класацията са публични или частни компании, свързани с производство, търговия или разпределение на електроенергия. Убеден съм, че броят на нашите местни предприятия ще продължи да се увеличава с всяка следваща година и да оказва още по-голямо влияние върху икономиката на Централна и Източна Европа“, коментира Пламен Димитров, Управител на Кофас България.

 

ПОЛША ОТНОВО Е НАЧЕЛО, А АВТОМОБИЛНИЯТ СЕКТОР ЗАБАВЯ ТЕМПОВЕТЕ СИ

PKN Orlen остава непобедим на челната си позиция, като значително укрепва класирането си със 111% увеличение на оборота, след увеличение от 52% през предходната година. Други компании като чешката RWE (2-ра), мултинационалната нефтена и газова компания MOL Hungary (3-та), унгарската MVM Energetika (4-та), чешката Skoda Auto (5-та), търговецът на дребно Jeronimo Martins Polska (6-та) и полската енергийна компания PGE (7-ма ) запазиха позициите си на върха от предишни класации. Всички тези компании записаха по-висок оборот през 2022 г., в сравнение с предходната година - компании за търговия с електроенергия като RWE и MVM дори отчетоха трицифрен ръст на приходите. За разлика от това, този път автомобилният сектор е по-малко представен в топ 10.

Някои компании надминаха своите конкуренти и се оказаха по-успешни от предходната година. Тази група включва главно фирми, които отразяват особено икономическата ситуация, т.е. се възползват от продължаващия скок на цените на суровините. Това включва компании, занимаващи се с търговия и пренос на електроенергия или нефтохимически компании, като: българската ТЕЦ Марица Изток 2 (139-то място), която се изкачи с 256 места, благодарение на увеличение в оборота с 199%, хърватската Petrol (263-то), която се изкачи с 231 места, както и литовската Ignitis UAB (80-а), която се изкачи с 214 места, и румънската Tinmar Energy (165-а), която се изкачи с 202 позиции в класацията.

Сектори: Промени в челната тройка

Трите ключови сектора, представени от най-големите дружества в региона, продължават да представляват значителен дял от генерираните приходи с почти 58%. Този път обаче водещата група сектори се промени. Рязкото покачване на цените на суровините доведе до скок в оборота на дружествата, произвеждащи и търгуващи с енергия. Поради това, секторите на комуналните услуги и обществените услуги, както и на минералите, химикалите, петрола, пластмасите и фармацевтиката отбелязаха най-голям ръст на оборота през 2022 г. (с 64,1% и 60,9%). Цените на селскостопанските стоки и на различни други производствени фактори също рязко се повишиха.

Секторът на минералите, химикалите, петрола, пластмасите и фармацията отново е водещ в класацията CEE Top 500. Той отбеляза най-голям скок в нетните печалби (+100,5%), тъй като повишаващите се цени на петрола и природния газ предоставиха възможности за генериране на печалба чрез вдигане на маржовете при по-ниска стойност за рафиниране, въпреки продължаващите предизвикателства.

Секторът на комуналните услуги и общественото обслужване се изкачи от четвърта на втора позиция, благодарение на изключителния ръст на приходите (+64,1%). В сравнение с предходната година, този сектор увеличи представителството си в настоящата класация с цели 15 участници, което е най-голямото увеличение сред всички сектори.

Въпреки че автомобилната и транспортната промишленост остава сред водещите сектори, тя е изправена пред предизвикателства, включително намалено търсене поради пандемията и нарушения във веригите за доставки, което води до намаляване на приходите, въпреки известен ръст на оборота и печалбата. Индустрията остава доминираща в четири държави: Чешката република, Унгария, Румъния и Словакия.

 

"Страните от ЦИЕ запазиха ролята си на активни износители, предимно за Западна Европа, а също така разшириха износа си към по-далечни дестинации чрез директни доставки и участие във веригата за доставки. Основният риск през 2023 г. обаче е предизвикателната външна икономическа среда в Западна Европа, особено в Германия, която може да засегне страните от ЦИЕ поради слабата икономическа активност и потиснатата световна търговия", обяснява Грегорж Шилевич. "Въпреки това, през следващите тримесечия се очаква постепенно възстановяване. Макар че потреблението на домакинствата беше засегнато от инфлацията и повишените лихвени проценти, се очаква  то постепенно да допринесе за растежа, тъй като дезинфлацията напредва, а пазарът на труда остава силен".

“Ако външноикономическата ситуация също се подобри, пътят към възстановяването ще бъде ясен и страните от ЦИЕ отново биха могли да отчетат темпове на растеж, съответстващи на техния потенциал. Въпреки това, корпоративната ликвидност може да бъде засегната от някои предизвикателства. С края на мерките за подкрепа вече се увеличиха случаите на корпоративна несъстоятелност и те вече надхвърлиха нивата отпреди пандемията, поради влошаването на макроикономическите условия", допълва Ярослав Яворски.

 

За да изтеглите безплатно класацията ЦИЕ Топ 500 компании 2023, натиснете тук:

Изтегляне на това прес-съобщение : КОФАС ЦИЕ ТОП 500 - 2023: ВЪПРЕКИ ТРУДНОСТИ... (182,29 kB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English