Новини и събития
31/05/2023
Държавен риск и икономика - изследвания

7 съвета за ефективно управление на кредитния и бизнес рисковете

7 съвета за ефективно управление на кредитния и бизнес рисковете

Настоящата икономическа ситуация може да доведе до големи проблеми с паричните потоци в много компании. Предотвратяването на просрочията или незабавното събиране на вземанията е от решаващо значение за оцеляването на тези предприятия.

За да Ви помогнем да придобиете представа за собственото си кредитно управление и да попречите по-добре на бизнес рисковете, ето 7 съвета за по-добра защита на Вашия бизнес:

 

1- УСТАНОВИТЕ ДИРЕКТЕН КОНТАКТ С КОМПАНИЯТА ИЗВЪН ПРОДАВАЧА

Управлението на продажбите и управлението на кредитния риск са две отделни функции.

Също така, Ви съветваме да установите ясни политики за предоставяне на условия на отложено плащане на клиенти, включително кредитни условия, кредитни лимити и срокове за плащане. Обявете тези си условия на клиентите предварително, за да избегнете недоразумения.

Можете също така да обмислите предложение за отстъпки или други стимули за клиенти, които плащат сметките си по-рано. Това може да помогне за стимулиране на навременните плащания и подобряване на паричния поток.

 

2- Проучете КОМПАНИЯТА

Преди да се разберете за условия на отложено плащане, трябва да проверите кредитоспособността на компаниите, като прегледате кредитната им история, кредитен рейтинг и история на плащанията. Това може да Ви помогне да избегнете клиенти, които имат вероятност да просрочат плащанията.

Ако нямате необходимите ресурси да направите това, Кофас ще го направи вместо Вас. Проучете нашите бизнес доклади, кредитен рейтинг или решенията на Кофас за кредитно мнение, за да управлявате кредитните си рискове.

 

3- Останете ИНФОРМИРАН, КАТО комуникирате с хора с вашите интереси

Като се присъедините към търговската асоциация или професионалната федерация във Вашия сектор, можете редовно да наблюдавате Вашите бизнес партньори, комуникирайки с хора, които също работят с тях.

 

4- ЗАСТРАХОВАНЕ НА ВАШИТЕ БИЗНЕС ТРАНЗАКЦИИ

Защитете бизнеса си с кредитна застраховка: това е начин да прехвърлите управлението и  мониторинга на портфолиото си, да получите гарантирани плащания и да се възползвате от услугите за събиране на вземания.

> Повече за решенията за кредитно застраховане на Кофас.

 

5- НЕ ОТПУСКАЙТЕ ЛЕСНО УСЛОВИЯ НА ОТЛОЖЕНО ПЛАЩАНЕ

Ако клиентът Ви закъснее с плащане, свържете се незабавно с него, за да му напомните за задължението му. Това може да Ви помогне да избегнете продължителни просрочия и потенциални неизпълнения.

И помнете, че първоначалната липса на увереност и решителност, може да има много по-сериозни последствия.

 

6- ЗАПАЗЕТЕ ИЛИ ПОИСКАЙТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВО

Съхранявайте или изисквайте документи, удостоверяващи, че са доставени стоки или са закупени определени услуги. Трябва да сте сигурни, че клиентът няма извинения да задържи плащане по-късно от уговорения срок.

Бъдете бдителни. Когато се съгласявате на определени договорености за плащане, бъдете разумно гъвкави, но се уверете, че документирате напълно изрядно всички договорености по сделките.

 

7- НАБЛЮДАЙТЕ условията си на КРЕДИТ СЪС СПЕЦИАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

Обмислете технологията за автоматизиране на процесите за управление на отложените плащания, като кредитни проверки, фактуриране и напомняния за плащане. Това може да помогне за рационализиране на операциите и намаляване на грешките.

Редовно проследявайте кредита на Вашите клиенти, за да се уверите, че изпълняват задълженията си към Вас в срок. Това улеснява ранното идентифициране на потенциални проблеми и предприемането на коригиращи действия.

Кофас предлага ефективни решения за мониторинг , за да бъдете своевременно уведомени, когато платежната ситуация на някой от Вашите клиенти се промени.

БОНУС СЪВЕТ: ПОТЪРСЕТЕ ПРОФЕСИОНАЛна помощ

Ако не сте сигурни в най-добрите практики за управление на отложени плащания, потърсете съвет от финансов специалист или експерт по управление на риска като Кофас. Ние можем да предоставим насоки как да управлявате ефективно условията си на кредит и да избягвате бизнес рисковете. > Свържете се с нас сега!

Изтегляне на това прес-съобщение : 7 съвета за ефективно управление на кр... (336,43 kB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English