Новини и събития
18/07/2013
Икономически публикации

Възможности за Бразилия след икономическите трудности

Панорама Бразилия

 

  В същността си развиваща се страна, Бразилия издържа теста на голяма криза от 2009 г. с аплодисменти. Четири години по-късно обаче социалните протести започват да подчертават неуспеха на модела на растеж. Макар че неравенството намалява, то все още остава значително. Заради трудностите на пазара на труда и съществени пропуски в инфраструктурата, скандалното "Бразилска цена" поставя тежко бреме върху бизнес резултатите.

 

Структурните проблеми вече са тема с приоритет

   Бразилският модел на растеж, който беше захранван от потреблението, се проваля. Страната е в парадоксалната ситуация на най-нисък ръст от всички страни в БРИК (Бразилия, Русия, Индия и Китай) – по-малко от 3% през 2013 г. спрямо 4.8% среден показател, както и с постоянна инфлация.

 

   Квази-стагфлацията, една от причините за настоящото социално недоволство, произтича по-скоро от „бразилската цена”, отколкото от паричната политика. Много структурни проблеми вече се превръщат в текущи трудности: натиск на пазара на работна сила, разочароваща продуктивност, липса на квалифицирана работна ръка, значителен ръст в разходите за труд, инфраструктурата едва успява да издържи.

 

  „Лечението за бразилската стагфлация не може да бъде намерено в икономическата политика, а в реформи в образованието, здравеопазването и инфраструктурата. Това също е в съответствие с изискванията на сърдитата средна класа, която вече не е убедена в силата на консуматорството. Въпреки че президентът Дилма Русеф твърди, че е решена да реагира на ситуацията, резултатите ще се проявят едва в дългосрочен план", отбелязва Ив Злотовски, главен икономист на Кофас.

 

Въпреки своите недостатъци, Бразилия остава привлекателна за бизнеса

   Като следствие от бавния растеж и високите лихвени проценти, бразилските компании търпят негативи. Те имат затруднения при плащането на задълженията си и Кофас отбеляза рязко покачване на случаите на неплащане в региона. Въпросът за „бразилската цена” е съществена пречка в редица сектори:

  • Натискът за увеличаване на заплатите подкопава конкурентоспособността на химическата промишленост.
  • Разходите за енергия добавят тежест върху стоманодобивната индустрия.
  • Ниско образователно равнище на малките земеделски производители на хранителни продукти е сериозна пречка за въвеждането на новите технологии и за достъп до субсидирани кредити

   Независимо от тези трудности, Бразилия, която поддържа рейтинг А3 от Кофас, също както и Полша и Китай, все още е обещаващ пазар. Структурата на бразилското предприемачество продължава да има две основни предимства. Първо: силната подкрепа на властите, наблюдават се елементи на протекционизъм и данъчни облекчения в някои сектори. Второ: устойчивостта на търсенето от страна на средната класа, особено в две области: автомобилната индустрия, където инвестициите остават високи, и търговията на дребно.

Изтегляне на тази публикация : Възможности за Бразилия след икономич... (1,09 MB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English