Новини и събития
04/06/2013
Икономически публикации

В Италия практиките на плащане се влошават

В Италия практиките на плащане се влошават
Италианският „бизнес модел” е заседнал в порочен кръг

   

     С една от най-силно индустриализираните икономики в еврозоната, Италия преживява седем последователни тримесечия на спад на БВП. Нивото на активност бележи спад от 2.4% през 2012 г., и се очаква да се свие с още 1.7% през 2013 г. (за сравнение, спадът в еврозоната е 0,6%). Потреблението на домакинствата намалява заради спада в покупателната способност и високата безработица. В дългосрочен план върху растежа ще окажат влияние изключително слабото ниво на активност и малкото иновации.

 

   Динамиката на износа е благоприятна, но тя не е в състояние да компенсира свиването при вътрешното търсене. При липса на ресурси за инвестиции, италианските компании губят сериозен дял от световния пазар. Те са в капана на един порочен кръг: загубата на конкурентоспособност води до намаляване на маржовете, което от своя страна влияе върху по-лошите резултати и върху постигането на по-високи печалби.

 

Ръстът на неплащанията се дължи на редица фактори, освен на рецесията

   Предвид тези условия Кофас отбелязва значително влошаване в практиките на плащане на италиански компании. Традиционно те се характеризират с по-висок процент на неплащане от тези в останалите европейски страни, но от началото на кризата тази разлика се увеличи.

 

Анализът на специалистите на Кофас подчертава източниците на тази тревожна тенденция:
  • Икономическата ситуация не е единственият фактор за нивата на неплащане в Италия. Дори ако нивото на ръст в страната е идентично с това на нейните съседи, този процент все още ще бъде по-висок.
  • Въпреки че равнищата на доходност и на задлъжнялост са в рамките на средните за Европа, италианските компании се сблъскват с рекорден спад в печалбите си, което се отразява върху способността им да финансират инвестициите си. Степента на зависимост на компаниите от банкови кредити, в момент, когато италианските банки стават все по-малко достъпни по отношение на възможностите за финансиране заради влошаване на качеството на активите им, е фактор, който също допринася за тези проблеми.
  • Рисковът дружества да бъдат в несъстоятелност, съпътстващ проблемите с паричните потоци, нараства заради преобладаващия дял на малките компании в страната (95% от фирмите имат по-малко от 10 служители). Това е много по-голям процент, отколкото в останалата част на Европа. В ситуация на несигурност тези малки фирми регистрират спад в производителността.
  • Още една особеност в икономиката в страната е забавянето на плащанията в публичния сектор. Традиционно сроковете там са много дълги – 170 дни (в сравнение с 60 дни във Франция, 135 в Португалия и 159 в Гърция). Това сериозно отслабва компаниите, които работят с публичния сектор.

 

    „В резултат на всичко това Кофас преразгледа прогнозите за растеж за тази година за Италия  и ге намали с 1.7%. Влошаването на морала на плащане на компаниите се наблюдава от началото на кризата и не е единствено в резултат на настоящите икономически трудности. Той е свързан и със структурни проблеми, включително превес на малки компании, които се характеризират с несигурност, както и с дългия срок за плащане в публичния сектор. Решението на италианското правителство, да се заемат с някои от тези проблеми, е добра новина. Страната има и едно важно предимство: разнообразна специализация, която може да посрещне търсене от страна на динамично развиващите се икономики. Единствено значителни реформи обаче ще дадат възможност този сериозен потенциал да бъде използван”, споделя Ив Злотовски, главен икономист на Кофас.

Изтегляне на тази публикация : В Италия практиките на плащане се влош... (1,02 MB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English