Новини и събития
17/12/2015
Икономически публикации

Търговията на дребно в Полша – Разходите на домакинствата подкрепят икономикат

Търговията на дребно в Полша – Разходите на домакинствата подкрепят икономиката, но предизвикателствата остават

частното потребление се превръща в основна двигателна сила на икономиката

Въпреки настоящата глобална икономическа турболенция и забавянето на най-големите развиващи се пазари, регионът на Централна и Източна Европа се представя добре. Сред тази група от страни полската икономика продължава да расте със стабилни темпове. Нашата прогноза за растеж на полската икономика от 3.5% за 2015г. и 3.4% за 2016г., предполага силен принос на вътрешното търсене като частното потребление е основен двигател на растежа. Предходните тримесечия на годината показаха добри резултати в търговията на дребно. Това се дължи на подобренията в полския пазар на труда, спадащата безработица и растящите възнаграждения на труда, заедно с позитивното влияние на дефлация на покупателната сила на потребителите. Тези фактори комбинирани с растящото доверие на потребителите през последните 7 години, създават положитална прогноза за сектора. Въпреки това по-високото ниво на потребителските разходи остава под своя потенциал, тъй като домакинствата разпределят част от доходите си за възстановяването на спестяванията, поради трудностите през предходните години.

Търговците на дребно увеличиха своя оборот благодарение на възстановеното търсене на домакинствата, а случаите на несъстоятелност спадат с 33% на годишна база за първите 3 тримесечия на 2015г. Въпреки това техните печалби остават ниски поради ниските маржове, интензивната конкуренция и период и половина на дефлация. Тази дефлация е благоприятна за домакинствата, но затруднява търговците в тенерирането на по-голям оборот, който в много случаи страда от tтехните по-ранни складови попълнения (напр. при по-високи цени). въпреки че макроикономическата среда ще благоприятства вътрешното търсене, няколко предизвикателства остават, а други се появяват на хоризонта. Интензивната конкуренция ще доведе допоследващи придобивания в секторал Големите компании (основни чуждестранни) ще се превърнат в още по-големи и ще се диверсифицират в нови търговски зони и форми.

Като допълнение ще бъде въведен нов данък за големите търговци на дребно.Новите данъчни мерки ще засегнат много предприятия за продажба на дребно, както чуждестранни така и местни, които биха могли да прехвърлят по-голямата част от тежестта върху потребителите. Най-големите търговци на дребно се очаква да останат най-предпочитани, тъй като са в състояние да предложат по-ниски цени на клиентите, отколкото по-малките вериги. Нашето изследване се фокусира върху търсенето в макроикономическата среда (което строго определя представянето на бизнеса в търговията на дребно), както и върху на магазините за хранителни стоки, тъй като те представляват по-голямата част от сектора на търговията на дребно в Полша (83% в зависимост от общите приходи за сектора). Магазините за хранителни стоки ще бъдат най-силно засегнати от новия данък.

 

 

изтеглете публикацията: "търговия на дребно"

 

 

 

 

 

Изтегляне на тази публикация : Търговията на дребно в Полша – Разход... (2,92 MB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English