Новини и събития
23/10/2013
Икономически публикации

Кофас ревизира риска по държави и ситуацията в Азия

Анализ на ситуацията в Азия

Като цяло, развитите икономики се справят по-добре от преди: след две години на рецесия, Eврозоната ще запише скромен, но положителен растеж през 2014 г. (+1%). Германия се очаква да покаже забележително възстановяване от  1.8%. Франция е с нисък ръст от 0.6%, а краят на рецесията се вижда за Испания и Италия. Въпреки тези подобрения, доверието към европейските бизнес лидери все още не се е завърнало.

 

Нестабилността идва от развиващите се страни, които са изправени пред структурен спад на растежа (оценяван на 4,8% за цялата 2014 г.), но въпреки това страните от БРИК ще се възползват непряко от възстановяването в развитите икономики. Поради тази причина Кофас ревизира своите оценки на риска по държави за САЩ, Бразилия и Тайланд.

 

САЩ: С оценка A2 преминава в положителния списък за наблюдение, въпреки проблемите с бюджета

 

 Перспективата за устойчив и балансиран растеж (оценяван на 1.5% през 2013 г. и 2,2% през 2014 г.) е причината Кофас да даде оценка A2 на САЩ, въпреки настоящите проблеми около бюджета. Бизнес инвестициите са стабилни. Потреблението на домакинствата, основен двигател на растежа, постига по-голям напредък, отколкото преди кризата. Осезаеми са подобренията в бизнеса. Маржовете и рентабилността се увеличават, докато нивата на дълга са ниски (55% в сравнение с 85% в еврозоната), въпреки че растежът в някои сектори (строителни материали, мед, хартия) остава едва забележим. Бизнес секторите са най-силната част от икономиката – при тях дългът е нисък.

 

Въпреки, че провала на правителството беше изненада, от него няма да последва съществено въздействие върху бизнеса при условие, че положението не остане същото в дългосрочен план. Въпреки това, несигурността, свързана с американския държавен дълг остава висок и рискът от невъзстановяването не може да се изключи. В този рисков сценарий, търсенето в частния сектор може да бъде засегнато в най-значителна степен. На този етап основният ни сценарий е, че тази безизходица трябва да се избягва на всяка цена, така че частното потребление и инвестициите ще останат стабилни въпреки възможните допълнителни бюджетни съкращения.

 

Бразилия: С оценка A3 в негативния списък поради структурни проблеми

 

 Растежът в Бразилия е разочароващ (оценяван на 2,3% тази година и на 2,9% през 2014 г.), поради по-скромното частното потребление и изключително слабата инвестиционна дейност. Липсата на инфраструктура ограничава бизнеса.

 

Ограниченията в потреблението отслабват промишлеността и производствата, които зависят от него: домакински уреди, автомобили, електроника. Повишаващите се лихвени проценти и завишени цени за вносни части и машини, в резултат на обезценяването на реала, се вдигат още повече от данъците и производствените разходи, които остават високи. Компаниите не предприемат действия, за да увеличат инвестициите си. В този контекст, случаите на неплащане от бразилските компании, регистрирани от Кофас, остават много, почти колкото този в пика през 2009. Макроикономическите и микроикономическите фактори обосновават мястото на Бразилия в негативния списък и оценката А3.

 

Тайланд: Оценка A3 и в списъка за негативно наблюдение, в резултат на растящата задлъжнялост на домакинствата

 

Рисковете се увеличават и в Тайланд, който е с оценка A3 и вече е с негативна перспектива. Растежът рязко е спада през 2013 г. и ще остане замразен поради задълженията на домакинствата (80% от БВП) през 2014 година. Ефектите на предишни мерки за стимулиране отслабват. Освен това, страната ще продължи да страда от застой на износа, който е свързан с и с икономическото забавяне на Китай.

 

Развиваща се Азия: Coface предупреждава за нарастващите рискове, свързани с дълговете на домакинствата

 

Азиатската икономика понесе двоен удар – от глобалната криза през 2008-2009 г., и от държавния дълг към Еврозоната, което се дължи по-специално на динамичното потребление на домакинствата им. От 1995 г. насам потреблението на глава от населението се е увеличило почти три пъти в Китай и повече от два пъти в Индия, което илюстрира как слабо развитите страни догонват по-развитите. Засега това наваксване не е осъществено напълно, но ще продължи в дългосрочен план и ще доведе до разширяването на средната класа в Азия. В резултат на трайния растеж на БВП и на обществената политика в подкрепа на потреблението, доходите на домакинствата се увеличават. Застаряването на населението и бързата урбанизация също допринасят за това.

 

Три ключови области ще продължат да се възползват пълноценно от увеличеното потребление на средната класа в следващите години:

  • автомобилостроенето се дължи на нарастване на търсенето в Азия;
  • висок клас потребителски стоки, стимулиран от страна на китайските предпочитания за луксозни марки;
  • туризъм, поради големия брой китайци, които пътуват до други страни в региона.

 

Малайзия, Южна Корея, Сингапур и Тайланд: дългът на домакинствата ще е  подобен на този в Съединените щати по време на кризата на ипотечния пазар

 

Ако бумът в потреблението на нововъзникващите азиатски пазари отразява икономическото развитие на региона, той е свързан и с по-лесен достъп до банкови кредити. Следователно, прекомерната задлъжнялост на домакинствата в някои страни може да повлияе неблагоприятно на икономическата активност в средносрочен план. Четири от държавите са най-застрашени. През 2012 г. съотношението между дълга на домакинствата и разполагаемия доход достигна 194% в Малайзия, 166% в Южна Корея, 134% в Сингапур и 112% в Тайланд, като се има предвид, че е от порядъка на 130% в САЩ през 2008 г.

 

Южна Корея доминира в Топ 4: структурата на дълга е допълнителен рисков фактор, тъй като делът на променливия процент ипотеки е достигнал 55%, в сравнение със само 10% в САЩ през 2009 година. Освен това, големият дълг, причинен от твърде динамичната кредитна обстановка, може да направи азиатските страни по-уязвими в средносрочен план с рядко външно финансиране и износ на капитали. Той също така може да доведе до внезапно обезценяване на валутата, подобно на това, което се случи през лятото на 2013 година.

 

"Сравнението с положението на американските домакинства по време на кризата от 2008 г. не означава непременно, че криза с подобни размери се очаква на нововъзникващите азиатски пазари. Потреблението на домакинствата обаче ще се промени през следващите години. За да се справи с опасността, че свръхзадлъжнялостта на домакинствата представлява заплаха за икономиката и банковия сектор, местните власти трябва да вземат превантивни мерки, като например по-строги валутни политики и по-строги правила за надзор", казва Джулиен Марсили, Директор странови риск в Кофас.

 

Изтегляне на тази публикация : Кофас ревизира риска по държави и ситу... (762,10 kB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English